Certificeringen

Zowel in de eigen bedrijfsvoering, producten en dienstverlening, maar ook als partner in de keten, zoekt Berkvens continu naar het juiste evenwicht. Een compromisloze interne procesbeheersing gericht op duurzaamheid, productinnovaties zoals Fitec, voortdurende verbetering van onze CO2 footprint, FSC®, de afvalbarometer en 100% groene stroom, geven een deel van onze MVO-inspanningen weer. Met resultaat.

Vragen over onze certificeringen?

Voor specifieke vragen aangaande onze certificeringen en keurmerken, kunt u direct contact met ons opnemen via:

duurzaamheid@berkvens.nl

FSC® certificaat

Sinds de introductie van verantwoord FSC hout bij Berkvens in 2005 is het aandeel FSC inmiddels gestegen tot ca. 98% van al het ingekochte hout. Met het in eigen huis ontwikkelde, innovatieve materiaal Fitec voldoen zelfs alle van onze brandwerende deuren aan de FSC-norm. Certificaatnummer: SCS-COC-000689 en licentienummer: FSC-C015973.

Bekijk het FSC certificaat >

FSC logo

STIP

De STIP-certificatieregeling wordt uitgeven door de Stichting Hout Research (SHR). De certificatieregeling beoogt dat uiteindelijk alle hout op de markt voor 100% afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. De STIP-certificatieregeling wordt ondersteund door de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC). De TPAC toetst houtcertificatiesystemen aan de duurzame inkoopcriteria van de Rijksoverheid en adviseert hierover aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. STIP is een statement dat je als organisatie echt 100% duurzaam hout inkoopt. De klant is te allen tijde zeker van gecertificeerd hout.

Bekijk het STIP certificaat >

STIP logo

ISO 9001 & 14001

Integrale kwaliteitszorg draagt bij aan een toonaangevende positie. Berkvens hanteert dan ook ISO 9001 als kwaliteitsmanagementsysteem en ISO 14001 als milieumanagementsysteem. Hiermee sturen wij op optimale bedrijfsprocessen met een minimale milieu-impact. ISO 26000, de richtlijn voor MVO, is door Berkvens omarmd als de standaard op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Bekijk het ISO 9001 certificaat >
Bekijk het ISO 14001 certificaat >
Bekijk het CO2-bewust certificaat niveau 3 >

SGS logo

KOMO

Het KOMO attest-met-productcertificaat van Berkvens toont aan dat onze producten voldoen aan de hoogste nationale standaards.

Bekijk het KOMO certificaat >

KOMO logo

VCA

VCA staat voor VGM (veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers. Het VCA- certificaat toont aan dat alle monteurs die (indirect) voor Berkvens werkzaam zijn veiliger kunnen werken en daarmee het streven om het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen.

Bekijk het VCA certificaat >

VCA logo

CO2 prestatieladder

 

Als het gaat om duurzaamheid en CO-uitstoot, wordt er veel gepraat en geschreven, waarbij helaas ook vaak sprake is van greenwashing. Binnen Berkvens geloven wij dat duurzaamheid altijd geborgd en aantoonbaar moet zijn. Daarom hebben wij onze CO2 -uitstoot, reductieplannen en ambities laten certificeren langs de lat van de CO-prestatieladder en Climate Neutral Group. Berkvens is volgens de CO-prestatieladder gecertificeerd voor niveau 3.

Bekijk het CO2 prestatieladder certificaat >

CO2 prestatieladder

Veiligheidsladder

Vanuit de VIA (Veiligheid in Aanbesteding) is binnen de bouw gekozen voor introductie van de veiligheidsladder. De veiligheidsladder is een middel om veilig gedrag op de bouw te bevorderen en een cultuur te creëren waarop men elkaar kan aanspreken op onveilige situaties en handelingen. Berkvens BV heeft per 1 augustus 2022 trede 3 behaald van de veiligheidsladder.

Het certificaat toont aan dat alle monteurs die (indirect) voor Berkvens werkzaam zijn veiligheidsbewust zijn en ondersteund worden door de organisatie als men onveilige situaties aantreft op de bouw. Daarbij is het uitgangspunt van Berkvens “Je werkt veilig of je werkt niet”. Samen met de aannemerij maken we de bouw zo een veilige plek om te werken.

Bekijk het SCL certificaat >

Serviceconcepten

Berkvens draagt met diverse serviceconcepten bij aan toekomst. Zo wordt met het logistieke concept Logicon het aantal transportbewegingen ten opzichte van traditioneel transport drastisch verlaagd. Ook wordt met het concept rondom digitaal produceren (Digipro) worden alle bewerkingen in eigen huis gedaan, waardoor tussenschakels overbodig zijn en dus de meest (energie)efficiënte routing gekozen wordt.
 

Arbo

Berkvens streeft voortdurend naar optimale arbeidsomstandigheden. Diverse Arbo-disciplines (Arbo-team, Arbo-coördinator, Arbo-arts, externe arbeid hygiënisten etc.) zijn continu bezig om een optimale arbeidsomgeving voor de medewerkers te creëren. Om medewerkers fysiek zo minimaal mogelijk te belasten, wordt gebruik gemaakt van rollerbanen, tilliften, elektrische stapelaars etc. Bij diverse grote investeringen in het machinepark heeft het verbeteren van de arbeidsomstandigheden zelfs een groter belang dan de procesoptimalisatie. Daarnaast bevordert ons managementsysteem Integraal Performance Management teamwork, betrokkenheid en motivatie.
 

Producten

Diverse productinnovaties maken door slimme vernieuwingen het verschil. Zo vervangt het in eigen huis ontwikkelde Fitec het tropische hardhout in brandwerende deuren. Door de toepassing van Topkant wordt de levensduur van de producten verdubbeld. De watergedragen en omgevingsbestendige lak op onze deuren is vriendelijk voor mens en milieu.
 

Processen

Energiebesparing
Alle ingekochte stroom is 100% groene stroom, maar ook diverse energiebesparingen waar bewustwording wordt gecreëerd bij iedere medewerker, zoals slimme in- en uitschakeltijden van het machinepark en energiewinning uit het eigen houtafval, dragen dagelijks bij aan energiebesparing. Door betere afzuiging is daarnaast de stofemissie in de fabrieken teruggedrongen.

Afvalstromen
Door een optimale afvalscheiding kunnen we een maximaal aandeel van het afval recyclen, grondstoffen besparen en CO2 reduceren. Berkvens hanteert hiervoor een afvalbarometer, waardoor besparingen inzichtelijk zijn. Deze barometer is opgesteld in samenwerking met de Nederlandse marktleider op het gebied van afvalverwerking. Daarnaast is het bedrijf bezig met afvaloptimalisatie zodat zij een afvalvrijkantoor kunnen realiseren. Het waterregeneratiesysteem ervoor dat procesafvalwater pH neutraal geloosd kan worden.

CO2-reductie
Jaarlijks publiceren wij onze CO2 voetafdruk en de reductie-doelstellingen waarmee we aantonen dat we actief bezig zijn de CO2 uitstoot te reduceren. Berkvens onderschrijft daarmee het ENCORD Sustainable Development Charter, dat medio 2011 gesloten werd door een aantal toonaangevende Europese partijen in de bouw(toelevering). De ‘Carbon Footprint’ van Berkvens is te vinden via www.duurzameleverancier.nl. Lees hier meer over ons CO2-reductie beleid.

Transport
Met elektrische heftrucks, een A-label wagenpark en het stimuleren en faciliteren van ‘het nieuwe rijden’ kijkt Berkvens verder dan alleen haar eigen locaties. Ook zaken als de retourregeling voor verpakkingsmateriaal en stationary gedrukt op FSC® papier dragen bij. 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
‘BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie’ is het keurmerk om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. Gebouwen die aan dit keurmerk voldoen worden beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materiaal, Afval, Vervuiling, Landgebruik en Ecologie. Door het toepassen van binnendeuren en -kozijnen van Berkvens kan u bijdragen aan de duurzaamheidsprestaties van het gebouw. Download hier onze certificaten: VOC emissie rapport lakdeuren of VOC emissie rapport HPL deuren. .
 

Lidmaatschappen

Brainport Sustainability & Innovation
Berkvens neemt deel aan de koploperstafel Brainport, een samenwerking tussen Brainport Development en SRE. Duurzaamheid 2.0, d.w.z. MVO, concrete business cases, innovatiekracht en toekomstbestendigheid komen hier aan bod.

Jet-Net
Jongeren en Technologie Netwerk Nederland is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bèta technische vervolgopleiding. Berkvens levert hieraan een bijdrage in de vorm van technische snuffelstages.

De Risse Groep
Berkvens besteedt werk uit aan sociale werkplaats De Risse Groep.

Werkgeversplein Regio Helmond
Berkvens is lid van het specialistennetwerk van Werkgeversplein Regio Helmond.

Goede doelen
Berkvens draagt diverse goede doelen en maatschappelijk betrokken instanties een warm hart toe.