Veelgestelde vragen: functionaliteiten

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen.

  • Bij de brandwerende deuren van Berkvens is het, behoudens het GND label aan de hangzijde van de deur, best lastig om te zien of de deuren brandwerend zijn. Door de verdekte kantlatten of de Topkant randafwerking kunt u de brandwerende (opschuimende) materialen niet zien. Wel kunt u aan de onder en/of bovenzijde soms nog opschuimende strips signaleren. De toepassing van Fitec herkent u aan kopse kant van de stijlen.

  • Berkvens maakt gebruik van een herkenbaar rood GND brandlabel in de hangzijde van de deuren, deze zijn volgens het testrapport brandwerend. Door de QR code te scannen wordt zichtbaar of de deur 30+ of 60+ minuten brandwerend is. De deuren zijn op het moment dat de deur de fabriek verlaat 100% aantoonbaar brandwerend volgens het testrapport.

  • In de basis hebben onze brandwerende deuren een EW classificatie, ook oplossingen voor EI vraagstukken zijn mogelijk. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u terecht bij de afdeling Sales Support: +31 (0)493 49 91 11.

  • Een brandwerende deur is altijd getest in combinatie met een houten of stalen kozijn, welke in een bepaalt type binnenwand (bijvoorbeeld gasbeton, Gibo of Metal Stud) is opgenomen. De set van deze drie elementen en het toegepaste hang- en sluitwerk vormen samen de testopstelling. Indien hiervan wordt afgeweken is de kans aanwezig dat het niet meer voldoet aan de certificering.

  • Nee dat is niet toegestaan. Uitsluitend deuren die af fabriek voorzien zijn van een glasopening, inclusief gemonteerd glas, zijn gecertificeerd.

  • Onze Slim Frame glaslatten, voorzien van droogbeglazingsrubber, worden voorgeboord en voorzien van schroeven. De glaslatten worden af fabriek in de deuren aangebracht.

  • Ja dat kan invloed hebben op de functionaliteit van de deur. Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u terecht bij de afdeling Sales Support: +31 (0)493 49 91 11.

  • Ja dat is toegestaan, mits dit aan de onderzijde gebeurd met een maximum van 5 mm.

  • Wanneer een 30+ deur een testresultaat heeft behaald van meer dan 36 minuten of een 60+ een testresultaat heeft behaald van meer dan 68 minuten, dan mag de deur ook in een grotere afmeting worden toegepast. Dit is maximaal 15% in de hoogte en/of breedte van de deur met een maximum vergroting van 20% van het deuroppervlak.

  • Ja, Vari-Doors heeft 30+ schuifdeursystemen voor zowel in de wand als voor de wand in het assortiment.

  • Afhankelijk van de configuratie is het over het algemeen wel mogelijk. Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u terecht bij de afdeling Sales Support: +31 (0)493 49 91 11.

  • Ja dat is mogelijk, voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u terecht bij de afdeling Sales Support: +31 (0)493 49 91 11.

  • Ja, Vari-Doors heeft 30+ schuifdeursystemen voor zowel in de wand als voor de wand in het assortiment.

  • Ja dat mag, in tegenstelling tot onze 60+ brandwerende deur. Deze dient in een sponningbreedte van 25 mm te worden toegepast.

  • Voor de 30+ combinatie dient minimaal een houtzwaarte 550 kg/m³ te worden toegepast. Voor de 60+ combinatie dient minimaal een houtzwaarte 625 kg/m³ te worden toegepast.

  • Ja dit is toegestaan, afhankelijk van het type slot. Voor meer informatie over de voorwaarden  kunt u terecht bij de afdeling Sales Support: +31 (0)493 49 91 11.

  • Nee, Berkvens verwerkt de brandwerende strips (onzichtbaar) in de deur.

  • Ja dat is mogelijk, mits deze af fabriek is aangebracht.

  • In basis is de minimale scharnierhoogte 89 mm.

  • Ja, onder andere onze Schall-Ex duo valdorpel mag worden toegepast in een brandwerende deur.

  • Ja dat is toegestaan, we adviseren dit af fabriek te laten uitvoeren om ervoor te zorgen dat de brandwerende voorzieningen op de juiste wijze worden aangebracht.

  • Rw-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden.

   Rw,p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden.

  • Rw,r-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerd situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deurset vergeleken worden met de gevraagde waarde. Op voorhand is door leveranciers geen uitspraak te doen over de Rw,r, aangezien externe variabelen van invloed zijn op de in de praktijk te behalen waarden. Om dit te beantwoorden zal een op geluid gespecialiseerd bureau ingeschakeld moeten worden.

  • DnT,A: De geluidwering wordt uitgedrukt in het genormeerde lucht-geluidniveauverschil tussen zend- en ontvangruimte. Op voorhand is door leveranciers geen uitspraak te doen over de DnT,A, aangezien externe variabelen van invloed zijn op de in de praktijk te behalen waarden. Om dit te beantwoorden zal een op geluid gespecialiseerd bureau ingeschakeld moeten worden.

  • Uit onze testen is gebleken dat de kantvorm van de deur vrijwel geen invloed heeft op het gemeten resultaat. Er kan dus van geen verschil uitgegaan worden tenzij er extra afdichtingen worden meegenomen in de deurconstructie.

  • Indien de akoestische kwaliteit van het deurblad en de kierdichting constant blijven dan zal de aanpassing van de afmeting van -100% tot +50% geen negatieve invloed hebben op de Rw,p waarde. Dit is benoemd in hoofdstuk 6 van het SVO.

  • De Rw,p prestatie van de set is gebaseerd op de geteste combinatie: een Berkvens deur met een Berkvens kozijn. Indien er een kozijn van derden wordt toegepast, zelfs met dezelfde detaillering, dan kan het resultaat afwijken van de geteste combinatie. Berkvens kan hier geen uitspraak over doen.

  • Het niet toepassen of het toepassen van een afwijkende kierdichting, betekent dat de combinatie afwijkt van de geteste combinatie, heeft gevolgen voor de Rw,p waarde van de set. Berkvens kan echter geen uitspraak doen over de mate van afwijking van de Rw,p prestatie.

  • Een bovenlicht toepassen in het kozijn zal bij deursets met een lage Rw,p waarde nauwelijks tot een vermindering van de prestatie leiden. Bij een hogere Rw,p waarde (>35dB) zal dit tot een afname van de Rw,p prestatie leiden. Per situatie zal dit beoordeeld moeten worden en derhalve is geen uitspraak te doen over de hoogte van afname.

  • Het toepassen van een geluidwerend rooster in een deur zal de Rw,p waarde aanzienlijk verminderen. De geluidwerendheid van de deurset zal maximaal 24 dB Rw,p bedragen. Zie de geluidmatrix waarin van twee deursets de SVO’s met ventilatie rooster staan opgenomen.

  • Het laten vervallen van de valdorpel(s) in de deurset, waardoor je een ventilatiespleet onder de deur verkrijgt, heeft tot gevolg dat de Rw,p waarde zal verminderen. In onze SVO’s staat een overzicht met Rw,p waardes bij verschillende ROD’s.

  • Het hang en sluitwerk heeft geen invloed op de Rw,p prestatie van de deurset.

  • Nee dat is niet toegestaan. Uitsluitend deuren die af fabriek voorzien zijn van een glasopening, inclusief gemonteerd glas, zijn gecertificeerd.

  • Sa: dit is de rookwerendheid bij omgevingstemperatuur (ambient), ook wel “koude rook” genoemd. Deze eis wordt vooral in niet-slaapgebouwen gesteld.
   S200: dit is de rookwerendheid bij 200°C, dus vaak bij brand, ook wel “warme rook” genoemd. S200 komt ook voor bij niet brandwerende deuren. Deze eis wordt vooral in slaapgebouwen gesteld zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.

  • De huidige regel dat de rookwerendheid van een deur “1,5 keer de brandwerendheid is”, is komen te vervallen. De rookwerendheid van een deur moet nu afzonderlijk getest worden.

  • Dat is de Weerstand tegen RookDoorgang zoals omschreven in het bouwbesluit. Voor nieuwbouw geldt Ra en R200, volgens NEN 6075, dat de complete scheiding betreft. De classificatie Sa en S200 zijn het resultaat van een rooktest voor slechts één constructie onderdeel. Berkvens kan alleen aangeven of de deurset voldoet aan Sa of S200, maar geeft geen advies t.a.v. de gehele constructie (Ra en R200).

  • De rookwerende prestatie, NEN-EN-1634-3, van de set is gebaseerd op de geteste combinatie: een Berkvens deur met een Berkvens kozijn. Indien er een kozijn van derden wordt toegepast, zelfs met dezelfde detaillering, kan het resultaat afwijken van de geteste combinatie.

  • Indien rookwerendheid SA wordt gevraagd is een valdorpel niet verplicht. Voor S200 dient te allen tijde een valdorpel af fabriek te worden aangebracht.

  • Het oppervlak van de deur heeft invloed op de rookwerendheid. Een kleiner deur- of glasoppervlak t.o.v. de geteste afmeting is toegestaan. Vergroten is niet toegestaan.

  • Het is niet mogelijk om een ventilatierooster toe te passen in een rookwerende deur.

  • Het is noodzakelijk om een kierdichting toe te passen omdat het anders afwijkt van de certificering.

  • Een bovenlicht toepassen in het kozijn zal bij deursets nauwelijks tot een vermindering van de prestatie leiden. Wel dient de montage op de juiste wijze te worden gedaan.

  • Het hang en sluitwerk heeft geen invloed op de SA prestatie van de deurset. Wel dient rekening te worden gehouden dat de deur in gesloten positie wordt vergrendeld door middel van een dagschoot, in verband met onder- en overdruk.

  • Een deurdranger t.b.v. de zelfsluitendheid is verplicht bij brand- en rookwerende deuren.

Antwoord niet gevonden?

Wat vervelend dat u het antwoord op uw vraag nog niet gevonden heeft. U kunt contact opnemen via onze servicedesk:

Servicedesk