Samen verantwoordelijkheid pakken voor toekomstige generaties

Continuïteit staat voor ons als familiebedrijf centraal. Juist daarom vinden wij het belangrijk om positief bij te dragen aan het doorgeven van een gezondere wereld aan onze volgende generaties.

De bouwsector is verantwoordelijk voor 38% van de totale CO2 -uitstoot, waarvan 27% voor rekening komt van de operationele emissies en 11% van de CO2 -uitstoot materiaal gebonden emissies vertegenwoordigt. Hiermee is de branche een grote ‘vervuiler’ te noemen, ondanks de maatregelen rondom operationele emissies die de overheid en de branche al hebben genomen.

Uit het Paris Proof Protocol ontwikkelt door DGBC (Dutch Green Building Council en NIBE) is gebleken dat we als bouwsector nog maar 100Mt CO2 kunnen uitstoten over de komende 7 jaar, om zo binnen de grenswaarde van 1.5 ºC opwarming in 2030 te blijven. Aanvullende modellen wijzen uit dat we dit plafond met de geplande bouwambities en het huidige tempo van verduurzaming al binnen 5 jaar bereikt zullen hebben.

We zullen als economie, sector, maatschappij en als organisaties met enige snelheid meer actie moeten ondernemen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.

Icoon CO2 beleid

NIEUWE AMBITIES: MINIMAAL FIFTY - FIFTY NAAR 2050

In 2050 wil Berkvens minimaal CO2 -neutraal zijn over haar gehele waardeketen. Dit houdt in dat wij net zoveel CO2 willen opvangen als uitstoten. De route daar naar toe is nog lang en deels onbekend, maar het begint bij durven ambities uit te spreken en deze na te streven. Daarom heeft Berkvens haar doelstellingen en ambities aangescherpt en gaan wij voor de ‘Fifty|Fifty deal naar 2050’.

Dit houdt in:

  1. 50% reductie over onze volledige keten (scope 1 t/m 3) in 2030 t.o.v. basisjaar 2021
  2. Overige 50% reductie over volledige scope behaald voor 2050

Hiermee gaan wij verder dan de klimaatdoelstellingen vanuit het klimaatverdrag van Parijs en Nederlandse reductie doelstellingen van 55% in 2030 vergeleken met 1990.

Climate Neutral Group & CO2-prestatieladder

Als het gaat om duurzaamheid en CO2 -uitstoot, wordt er veel gepraat en geschreven, waarbij helaas ook vaak sprake is van greenwashing.

Binnen Berkvens geloven wij dat duurzaamheid altijd geborgd en aantoonbaar moet zijn. Daarom hebben wij onze CO2 -uitstoot, reductieplannen en ambities laten certificeren langs de lat van de
CO2 -prestatieladder en Climate Neutral Group.

Berkvens is volgens de CO2 -prestatieladder gecertificeerd voor niveau 3.

Berkvens is volgens de Climate Neutral Group (CNG) gecertificeerd als CO2 -neutrale organisatie. Berkvens heeft in samenwerking met CNG een CO reductieplan opgesteld. Een deel van onze CO2-uitstoot compenseren wij vrijwillig. Zo compenseren wij alle restuitstoot binnen scope 1 & 2 en bieden wij de mogelijkheid aan klanten om CO2 -neutrale producten te leveren. Voor deze producten compenseert Berkvens ook de restuitstoot binnen scope 3.

Levenscyclus Analyses

Berkvens heeft als doel om voor al haar producten een LCA (Levens Cyclus Analyse) op te stellen. Dit is belangrijk om goed inzicht te krijgen in niet alleen de CO2 uitstoot van onze producten, maar de algehele milieu impact. Momenteel hebben wij voor ruim 70% van ons product assortiment een LCA waaronder ook alle producten die wij CO2-neutraal aanbieden. Daarmee weten wij zeker dan de gemeten CO2-uitstoot klopt en juiste restuitstoot gecompenseerd wordt. 

Nationale Milieu Database
Berkvens laat al haar geverifieerde producten opnemen in de NMD (Nationale Milieu Database). Voor meer informatie over al onze LCA studies, uitkomsten en producten kunt u hier een ‘Toelichtingsrapport’ downloaden.

 

CO2 compensatie

Voor de compensatie van onze restuitstoot in scope 1 & 2 en onze ‘CO2 -neutrale producten’ investeren we in verschillende projecten en zijn we CO2-partner bij Trees for All. Een goede mix aan CO2 reductie en CO2 opslag vonden wij namelijk belangrijk. De projecten werken aan reductie en compensatie van CO2-uitstoot én leveren een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor een beter klimaat en betere leefomstandigheden voor de lokale bevolking.

NL Bio Gas
Voor Climate Neutral Group werken we mee aan het klimaatproject Methaanvergisting en energieopwekking in Nederland. Dit biogasproject is een voorbeeld voor wat betreft het minimaliseren van de klimaatimpact en een volledige circulaire bedrijfsvoering. Door de installatie van biogasinstallaties hoeven verschillende boeren hun volledige mest niet meer op velden in de omgeving af te voeren om daarmee ruim te voldoen aan de door overheid gestelde stikstofabsorptielimieten. Zo ondernemen de bedrijven duurzaam en laten ze zien dat circulariteit en voldoen aan strenge regelgeving kan. 

Trees for all
Berkvens is CO2 partner van Trees for All. Een Nederlandse stichting die zich al ruim 20 jaar inzet voor het behoud van bossen en een frontrunner in het tegengaan van klimaatverandering. In Mexico werkt Trees for All aan bosherstel en agroforestry: door de boeren een alternatief aan te bieden voor de gangbare landbouw helpen we boeren om hun land duurzamer te gebruiken. Daarnaast wordt bedreigd hellingbos hersteld door samen met partner AMBIO 71.000 nieuwe inheemse bomen te planten en wordt er voor schaduw in de koffiegaarden gezorgd: een belangrijke inkomstenbron voor lokale boeren. 

Waterkracht centrale India
Voor een duurzame ontwikkeling in India is het noodzakelijk om de transitie te maken naar hernieuwbare energiesystemen. Het Thangarabalu Small Hydel Project in Karnataka in India is een run-of-river 24,75 MW waterkrachtproject over de rivier de Krishna. Het vervangt jaarlijks 65 miljoen kWh elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen, waardoor de uitstoot met bijna 54.000 ton CO2 per jaar wordt verminderd. Het project maakt gebruik van het wegvloeien van water uit de Narayanpurdam en een reeks stroomversnellingen in de rivierbedding om op voordelige wijze stroom op te wekken. Op de lange termijn biedt het project een significante bijdrage aan de energietransitie in India.