Mens & ontwikkeling

De snelle veranderingen in de wereld hebben aanzienlijke gevolgen voor organisaties. De economische, sociale en maatschappelijke gebeurtenissen van de afgelopen jaren dwingen organisaties om voortdurend aanpassingen en veranderingen door te voeren. Bovendien worden technologische veranderingen steeds sneller geïmplementeerd.

Hoe kunnen bedrijven en regio's gestimuleerd worden om duurzaam en effectief te blijven innoveren in het hedendaagse tijdperk? In deze digitale en steeds meer geautomatiseerde wereld is het voor productiebedrijven van vitaal belang om zich aan te passen en te innoveren; anders riskeren ze achter te blijven. Het nieuwe adagium luidt dan ook: "Verander of verdwijn."

Dit legt nieuwe eisen op aan de mindset van werknemers, met een voortdurende focus op leren en ontwikkelen. Als organisatie dien je hierin mee te gaan en de juiste middelen te verschaffen om niet alleen relevant te blijven, maar ook aantrekkelijk te blijven.

Maatschappelijk doel

Om in deze snel veranderende wereld en zakelijke omgeving te kunnen blijven concurreren, heeft onze organisatie zichzelf een duidelijk doel gesteld. In 2030 willen wij als werkgever worden gezien door onze medewerkers en externe belanghebbenden als:

  • Betrouwbaar: Een organisatie waarop men vol vertrouwen kan rekenen, altijd en onder alle omstandigheden.
  • Inspirerend: Een bron van voortdurende inspiratie, die individuen motiveert om hun volledige potentieel te benutten en te streven naar excellentie.
  • Innoverend: Een voortrekker in innovatie, die constant nieuwe horizonten verkent en creatieve oplossingen ontwikkelt om voorop te blijven lopen in een snel veranderende wereld.
  • Veilig: Een schild van bescherming, waarin medewerkers en belanghebbenden zich geborgen voelen, wetende dat hun welzijn en integriteit boven alles worden gewaardeerd.
  • Duurzaam: Een bedrijf dat diep geworteld is in duurzaamheid, waarbij het milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staan, met een duidelijke visie op een betere toekomst.
  • Inclusief: Een organisatie waarbinnen diversiteit en inclusie niet alleen gewaardeerd worden, maar ook als onbetwistbare pijlers van onze cultuur worden beschouwd, waar iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Vier generaties lang

Berkvens is een traditioneel familiebedrijf met diepe wortels in de regio, waarin mens, innovatie en duurzaamheid altijd centraal hebben gestaan. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 500 medewerkers van meer dan 18 nationaliteiten.

Als leidraad voor deze ambitie hanteren wij SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei. Deze doelstelling sluit naadloos aan bij de kernwaarden van ons familiebedrijf.

In de komende jaren zullen we als organisatie een concrete routekaart ontwikkelen om onze ambitie voor 2030 te verwezenlijken, waarbij we ons baseren op de principes van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen met betrekking tot 'Eerlijk Werk & Economische Groei'.