Totaaloplossingen voor de utiliteitsbouw

Werken voor de utiliteitsbouw is een aparte tak van sport. Een specialisme dat Berkvens uitstekend beheerst, getuige de lange lijst van referentieprojecten. Belangrijke hotelketens en de grootste bungalowparken in ons land bijvoorbeeld. Universiteiten, hogescholen en studentenaccommodaties. Gemeentehuizen en andere overheidsgebouwen in alle provincies. Prestigieuze kantoorcomplexen en industriële sites. Toonaangevende ziekenhuizen en zorginstellingen. Berkvens is een beproefde partner voor de utiliteitsbouw.

De utiliteitsbouw kent een enorme verscheidenheid aan projecten, die allemaal hun specifieke eisen aan deur/kozijn-combinaties en hang- en sluitwerk stellen. Functioneel, esthetisch en zeker ook wat betreft wet- en regelgeving en certificering. Berkvens is uw vraagbaak en adviseur. Uw montagespecialist. En bovenal uw betrokken partner die met innovatieve concepten en diensten bijdraagt aan optimale beheersing van voorbereiding en uitvoering, logistiek en administratie. In elk segment van de utiliteitsbouw.

Reductie van faalkosten. Kortere doorlooptijden. Producten die beter op elkaar zijn afgestemd. Betere beantwoording aan wet- en regelgeving. Hogere veiligheid. Lagere som van kosten. Dat is wat een procesmatige werkwijze brengt. Dat veronderstelt evenwel nauwe samenwerking tussen partners die eveneens procesmatig denken en handelen. Als het gaat om deuren en kozijnen, is Berkvens uw partner.

Antwoord niet gevonden? Bekijk dan onze veelgestelde vragen:

Veelgestelde vragen
GND logo

HPL deuren voor de onderwijsomgeving

Bij de realisatie van een school, een onderwijscomplex of een voorziening voor kinderopvang dient met heel uiteenlopende aspecten rekening gehouden te worden. Met veiligheid uiteraard. De onderwijsvisie moet zich in de omgeving weerspiegelen. Het gebouw dient niet alleen functioneel te zijn, maar ook de juiste uitstraling is van belang. Zo ook duurzaamheid. Of het nu gaat om leslokalen voor het basisonderwijs of praktische collegezalen, om een kinderdagverblijf of de multimediavleugel van een universiteit.

Het gaat om sfeer, geborgenheid, toegankelijkheid en vriendelijkheid. Maar tegelijk ook om een comfortabel binnenklimaat. Om een omgeving waarin peuters, kinderen, jongeren, studenten en docenten uit de voeten kunnen en zich veilig weten. Een juiste deur/kozijncombinatie draagt hier in belangrijke mate aan bij. Denk hierbij aan verstevigde producten in studentenaccommodaties en afwijkende deurkrukhoogtes bij kinderdagverblijven.

Bekijk ons referentieproject Basisschool De Ruimte

Kinderen spelen op school

HPL deuren voor de zakelijke omgeving

De identiteit van elke organisatie is uniek. U zult deze zoveel mogelijk tot haar recht willen laten komen in het pand, of dat nu een kantoorgebouw of een industrieel complex is, een overheidsgebouw of een locatie voor een maatschappelijke instelling, een detentiecentrum of een multifunctionele accommodatie waarin wonen samengaat met voorzieningen. Daar houdt u rekening mee, qua vormgeving, materiaalkeuze en kleurstellingen. Juist ook de keuze van de deuren is medebepalend voor de uitstraling van de omgeving.

Tegelijkertijd wordt een groot aantal functionele eisen gesteld aan deuren én kozijnen. Eisen met betrekking tot brand- en geluidwerendheid bijvoorbeeld, in- en uitbraakwerendheid. Denk hierbij aan speciale gecertificeerde deuren voor detentiecentra. Maar ook met betrekking tot comfort en gemak waarmee mensen zich door de verschillende ruimtes kunnen begeven. Kortom, een passende deur/kozijncombinatie is in alle opzichten van belang.

Bekijk ons referentieproject Vanderlande

Man op kantoor

HPL deuren voor de leisure omgeving

Horecagelegenheden, vakantie- en bungalowparken, hotels, bioscopen, theaters, sportaccommodaties, wellness-centra en ga zo maar door. Allemaal omgevingen met zeer uiteenlopende en bijzondere deureisen. In esthetisch opzicht, maar ook met betrekking tot bijvoorbeeld brand-, geluid- en vochtwerendheid. Wat al deze gebouwen echter gemeen hebben: ze bieden gasten een zowel functionele als comfortabele en sfeervolle ambiance om zich te vermaken en te ontspannen. Ieder leisureproject vraagt een passende en adequate deuroplossing. Luxueus of juist meer basic. Rolstoelvriendelijk. Bestand tegen zeer intensief gebruik. Maar ook de juiste logistieke en administratieve ondersteuning zijn van belang. Op het project en bouwproces toegesneden.

Bekijk ons referentieproject Hotel Van der Valk

HPL deuren voor de (woon)zorgomgeving

Zorgomgevingen vragen om heel gerichte oplossingen, waarbij functionele en esthetische eisen naadloos dienen aan te sluiten op de wensen en eisen van zorgverlener en cliënt. Die wensen en eisen zijn in een omgeving waarin het accent ligt op wonen en zorg, anders dan in een kleinschalige voorziening met intensieve, specialistische zorg. In een gesloten inrichting weer geheel anders dan in een omgeving voor begeleid wonen. Maatwerk is een must. De kritische, veeleisende zorgconsument maakt bewuste keuzes op basis van gebruiksgemak en beleving. Dat heeft consequenties voor de gebouwde omgeving. Ruimte, comfort en een prettige ambiance zijn van belang. Naast functionaliteit uiteraard, die in een zorgomgeving vaak bijzondere eisen stelt aan toegangsconcepten. Een zeer complex terrein dat specialistische kennis van wonen én zorg veronderstelt. Speciaal hiervoor biedt Berkvens deursystemen met geïntegreerde domotica-oplossingen.

Bekijk ons referentieproject De Leyhoeve

Woonzorg detailfoto