Installatiegeluid

In verblijfsruimten mag het karakteristieke installatie-geluidsniveau ten gevolge van installaties ten hoogste 30dB bedragen. Vele aspecten binnen de woning, zoals toegepaste materialen en constructie, hebben invloed op de geluidoverdracht.

Het kan om één installatie of meerdere installaties gaan binnen een technische ruimte. Deze installaties moeten gekoppeld zijn aan het gebouw zoals warmte terugwin systemen, CV toestellen en/of warmtepompen. Andere elektrische apparaten zoals bijvoorbeeld drogers, wasmachines en andere apparaten vallen hier niet onder.

Wanneer meerdere installaties aanwezig zijn in één technische ruimte kan als stelregel worden aangehouden dat men de hoogste dB waarde van de twee installaties neemt en hier 3dB bij optelt ⃰. Bijvoorbeeld, installatie unit 1 produceert 40dB en installatie unit 2 produceert 38dB dan wordt het totale installatiegeluidsniveau: 40 + 3 = 43dB.

Vragen over installatiegeluid?

Neem dan contact op met onze Product Manager, Dennis van Haandel:

dvanhaandel@berkvens.nl

Oplossingen t.b.v. eis installatiegeluid Bouwbesluit

Onderstaande download weergeeft de oplossingen die Berkvens biedt t.b.v. de eis installatiegeluid Bouwbesluit.

Download bestand

Situatie 1

Een belangrijk aspect bij de geluidoverdracht van installatiegeluid is/zijn de scheiding(en) met 1 of meerdere deursets tussen de technische ruimte en verblijfsruimten. In de meest gunstige situatie zijn er meerdere scheidingen met deursets tussen de technische ruimte en verblijfsruimte, zie figuur 1. In deze situatie zijn er minimaal 2 scheidingen (technische ruimte en woonkamer) met deursets die de geluidsoverdracht reduceren.

Woningsituatie met installatiegeluid

Situatie 2

In de minst gunstige situatie is er slechts één scheiding met deurset tussen technische ruimte en verblijfsruimte (woonkamer), zie figuur 2.

Woningsituatie met installatiegeluid

Uit bovenstaande twee figuren is op te maken dat de plattegrond van de woning zeer bepalend is voor de geluidsoverdracht en de geluidsprestatie en welke kozijn-deur combinatie gekozen moet worden om aan de eisen te voldoen.

Een ander belangrijk aspect bij technische ruimten met installaties, die gekoppeld zijn aan het gebouw, is ventilatie. Ventilatie is vereist om de werking van de installaties te kunnen garanderen. Hierbij zijn er twee mogelijkheden: 1. Door gebruik te maken van een ruimte onder de deur (r.o.d.) of 2. Een ventilatierooster in combinatie met een valdorpel in de deur.

Naast bovengenoemde aspecten dient vermeld te worden dat (warmte terugwin) ventielen van zichzelf ook al geluid produceren. Berkvens Deursystemen kan hier geen enkele invloed op uitoefenen en kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

* Hierbij gaat het om identieke geluidsbronnen, waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele afwijkende frequenties van de geluidsbronnen.