Geluidwerend

Geluiddeurkozijnwijzer, een handig hulpmiddel!

De Berkvens Geluiddeurkozijnwijzer is een handig hulpmiddel bij het kiezen van de juiste geluidwerende deur-kozijncombinatie.

Geluidsisolatie is van essentieel belang voor de gezondheid en het welzijn van de mensen in hun woon- en werkomgeving. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de geluidsisolatie voor woningen. Voor niet-woongebouwen zijn er geen geluidwerende eisen gesteld. Gespecialiseerd bureaus kunnen hierover adviseren.

Geluid laat zich niet zomaar tegen houden, daarom is alléén het toepassen van een geluidwerende deur met een bepaalde geluidswaarde niet voldoende. Het kleinste geluidslek heeft grote gevolgen. Deur, kozijn en wand moeten nauwkeurig op elkaar aansluiten. Binnen Berkvens spreken wij over diverse situaties voor het weren van geluid, welke hieronder zijn gespecificeerd.

Meer informatie over Rw en Rw,p?

Rw is een waarde die aangeeft wat een deurblad aan geluid tegen houdt (dempt) in afgekitte situatie. Aangezien deze waarde nooit de praktijk is, werken we ook met een Rw,p waarde. Beide waarden kunnen worden bepaald in een akoestisch laboratorium en de Rw,p geeft aan hoeveel decibel de functionele deurset kan tegenhouden. Deze getalswaarde ontstaat door een combinatie van deur, kozijn en afdichting rondom de deur. Een meting van de deurset in een laboratorium wordt niet door andere factoren beïnvloed, zoals de wanden, de afmeting van de ruimten en de inrichting. De Rw,p waarde is daardoor de maximaal haalbare waarde voor de functionele deurset, waardoor deze goed met andere deursets te vergelijken is.

Lees meer over Rw en Rw,p >

Geluidtest

Meer weten over installatiegeluid?

Een installatie die een woning van warmte of ventilatie voorziet produceert zelf vaak geluid. Doordat dit soort installaties zich ook in ruimtes bevinden die grenzen aan verblijfsruimtes, is de deurset vaak de scheiding die dit geluid kan tegenhouden. De regelgeving schrijft een maximaal geluidsniveau voor in de verblijfsruimte, waarbij dit niveau een aftelsom is van het geluidsniveau van de installatie min de reductie van de deurset.

Lees meer over installatiegeluid >

Installatiegeluid situatie

Meer weten over open trap situatie?

Een open trap situatie is een situatie waarbij de trap 'open' in de woonkamer staat. Er zit dus geen deur tussen de woonkamer en de trap. Door deze plaatsing van de trap zit er slechts één deur tussen de woonkamer en de slaapkamer boven, namelijk de slaapkamerdeur. Doordat er een eis wordt gesteld aan de geluidsreductie tussen deze twee verblijfsruimten, kan niet worden volstaan met een standaard deurset. Bij geluidwering denken we vaak aan volledig dicht, maar de toepassing in een woning maakt ook ventilatie noodzakelijk.

Lees meer over open trap situatie >

Open trap situatie