Rookwerend

Verstikken door rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Rookwerendheid van binnen- en buitendeuren is dus cruciaal voor de veiligheid. Aan welke eisen moet een deur voldoen en hoe weet u of een deur rookwerend is?

Eisen met betrekking tot rookwerendheid

Per 1 juli 2021 is er een aanvulling m.b.t. rookwerendheid van deuren op het Bouwbesluit van kracht, vooruitlopend op de introductie van het nieuwe bouwbesluit: de BBL (besluit bouwwerken leefomgeving).

De aanvulling houdt in dat er strengere eisen worden gesteld aan de rookwerendheid van deur-kozijncombinaties die grenzen rond (beschermde) sub-brandcompartimenten. De eisen hebben betrekking op de weerstand tegen rookdoorgang (WRD). Voor nieuwbouw geldt Ra en R200 voor de complete scheiding, volgens NEN 6075. De classificatie Sa en S200 zijn het resultaat van een rooktest voor één constructie onderdeel. Berkvens kan alleen aangeven of de deurset voldoet aan Sa of S200, maar geeft geen advies t.a.v. de gehele constructie (Ra en R200).

“In nieuwe gebouwen gelden strengere eisen tegen rookverspreiding die zijn afgestemd op de Europese classificatie Sa en S200. Vooral woningtoegangsdeuren in woongebouwen moeten zowel bij nieuwbouw en verbouw hieraan voldoen. Daarnaast moeten deze deuren zelfsluitend worden uitgevoerd.”

De classificatie wordt bepaald d.m.v. de testmethode zoals omschreven in de Europese NEN-EN 1634-3, of Nederlandse NEN 6075. In beide normen wordt dezelfde testmethode gehanteerd. Het Bouwbesluit stuurt NEN 6075 aan waarin NEN-EN 1634-3 wordt vermeld.

De regel dat de rookwerendheid van een deur “1,5 keer de brandwerendheid is” is komen te vervallen.
De rookwerendheid van een deur moet nu afzonderlijk getest worden en kent zijn eigen waardes:

  • Sa, dit is de rookwerendheid bij omgevingstemperatuur (ambient), ook wel “koude rook” genoemd. Deze eis wordt vooral in niet-slaapgebouwen gesteld;
  • S200, dit is de rookwerendheid bij 2000C, dus vaak bij brand, ook wel “warme rook” genoemd. S200 komt ook voor bij niet brandwerende deuren. Deze eis wordt vooral in slaapgebouwen gesteld zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven;
  • Op basis van de aangereikte informatie wordt bepaalt welke rookwerendheid vereist is.

Benieuwd naar ons assortiment rookwerende deuren?

Ons assortiment rookwerende deuren

Vragen over rookwerende oplossingen?

Neem dan contact op met onze Product Manager, Dennis van Haandel:

dvanhaandel@berkvens.nl
GND Garantiedeuren logo

Hoe weet u of een deur rookwerend is?

GND heeft een speciaal label ontwikkeld, dat u aan de scharnierzijde van de deur vindt. Door dit label met de smartphone te scannen wordt weergegeven of de deur voldoet aan de eis Sa (koude rook), S200 (warme rook), hieronder verder gespecificeerd, of geen kwalificatie heeft. Bovendien is aan de hand van het label te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Met een GND-label kunt u dus eenvoudig de veiligheid en prestaties van de deur controleren.

GND label met brand en rookwerend logo