Rookwerend

Verstikken door rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Rookwerendheid van binnen- en buitendeuren is dus cruciaal voor de veiligheid. Aan welke eisen moet een deur voldoen en hoe weet u of een deur rookwerend is?

Eisen met betrekking tot rookwerendheid

Per 1 juli 2021 is er een aanvulling m.b.t. rookwerendheid van deuren op het Bouwbesluit van kracht, vooruitlopend op de introductie van het nieuwe bouwbesluit: de BBL (besluit bouwwerken leefomgeving).

De aanvulling houdt in dat er strengere eisen worden gesteld aan de rookwerendheid van deur-kozijncombinaties die grenzen rond (beschermde) sub-brandcompartimenten. De eisen hebben betrekking op de weerstand tegen rookdoorgang (WRD). Voor nieuwbouw geldt Ra en R200 voor de complete scheiding, volgens NEN 6075. De classificatie Sa en S200 zijn het resultaat van een rooktest voor één constructie onderdeel. Berkvens kan alleen aangeven of de deurset voldoet aan Sa of S200, maar geeft geen advies t.a.v. de gehele constructie (Ra en R200).

“In nieuwe gebouwen gelden strengere eisen tegen rookverspreiding die zijn afgestemd op de Europese classificatie Sa en S200. Vooral woningtoegangsdeuren in woongebouwen moeten zowel bij nieuwbouw en verbouw hieraan voldoen. Daarnaast moeten deze deuren zelfsluitend worden uitgevoerd.”

De classificatie wordt bepaald d.m.v. de testmethode zoals omschreven in de Europese NEN-EN 1634-3, of Nederlandse NEN 6075. In beide normen wordt dezelfde testmethode gehanteerd. Het Bouwbesluit stuurt NEN 6075 aan waarin NEN-EN 1634-3 wordt vermeld.

De regel dat de rookwerendheid van een deur “1,5 keer de brandwerendheid is” is komen te vervallen.
De rookwerendheid van een deur moet nu afzonderlijk getest worden en kent zijn eigen waardes:

 • Sa, dit is de rookwerendheid bij omgevingstemperatuur (ambient), ook wel “koude rook” genoemd. Deze eis wordt vooral in niet-slaapgebouwen gesteld;
 • S200, dit is de rookwerendheid bij 200°C, dus vaak bij brand, ook wel “warme rook” genoemd. S200 komt ook voor bij niet brandwerende deuren. Deze eis wordt vooral in slaapgebouwen gesteld zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven;
 • Op basis van de aangereikte informatie wordt bepaalt welke rookwerendheid vereist is.

Benieuwd naar ons assortiment rookwerende deuren?

Vragen over rookwerende oplossingen?

Neem dan contact op met onze Product Manager, Dennis van Haandel:

dvanhaandel@berkvens.nl
GND Garantiedeuren logo

Hoe weet u of een deur rookwerend is?

GND heeft een speciaal label ontwikkeld, dat u aan de scharnierzijde van de deur vindt. Door dit label met de smartphone te scannen wordt weergegeven of de deur voldoet aan de eis Sa (koude rook), S200 (warme rook), hieronder verder gespecificeerd, of geen kwalificatie heeft. Bovendien is aan de hand van het label te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Met een GND-label kunt u dus eenvoudig de veiligheid en prestaties van de deur controleren.

GND label met brand en rookwerend logo
Veelgestelde vragen
 • Nee dat is niet toegestaan. Uitsluitend deuren die af fabriek voorzien zijn van een glasopening, inclusief gemonteerd glas, zijn gecertificeerd.

 • Sa: dit is de rookwerendheid bij omgevingstemperatuur (ambient), ook wel “koude rook” genoemd. Deze eis wordt vooral in niet-slaapgebouwen gesteld.
  S200: dit is de rookwerendheid bij 200°C, dus vaak bij brand, ook wel “warme rook” genoemd. S200 komt ook voor bij niet brandwerende deuren. Deze eis wordt vooral in slaapgebouwen gesteld zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.

 • De huidige regel dat de rookwerendheid van een deur “1,5 keer de brandwerendheid is”, is komen te vervallen. De rookwerendheid van een deur moet nu afzonderlijk getest worden.

 • Dat is de Weerstand tegen RookDoorgang zoals omschreven in het bouwbesluit. Voor nieuwbouw geldt Ra en R200, volgens NEN 6075, dat de complete scheiding betreft. De classificatie Sa en S200 zijn het resultaat van een rooktest voor slechts één constructie onderdeel. Berkvens kan alleen aangeven of de deurset voldoet aan Sa of S200, maar geeft geen advies t.a.v. de gehele constructie (Ra en R200).

 • De rookwerende prestatie, NEN-EN-1634-3, van de set is gebaseerd op de geteste combinatie: een Berkvens deur met een Berkvens kozijn. Indien er een kozijn van derden wordt toegepast, zelfs met dezelfde detaillering, kan het resultaat afwijken van de geteste combinatie.

 • Het oppervlak van de deur heeft invloed op de rookwerendheid. Een kleiner deur- of glasoppervlak t.o.v. de geteste afmeting is toegestaan. Vergroten is niet toegestaan.

 • Indien rookwerendheid SA wordt gevraagd is een valdorpel niet verplicht. Voor S200 dient te allen tijde een valdorpel af fabriek te worden aangebracht.

 • Het is niet mogelijk om een ventilatierooster toe te passen in een rookwerende deur.

 • Het is noodzakelijk om een kierdichting toe te passen omdat het anders afwijkt van de certificering.

 • Een bovenlicht toepassen in het kozijn zal bij deursets nauwelijks tot een vermindering van de prestatie leiden. Wel dient de montage op de juiste wijze te worden gedaan.

 • Het hang en sluitwerk heeft geen invloed op de SA prestatie van de deurset. Wel dient rekening te worden gehouden dat de deur in gesloten positie wordt vergrendeld door middel van een dagschoot, in verband met onder- en overdruk.

 • Een deurdranger t.b.v. de zelfsluitendheid is verplicht bij brand- en rookwerende deuren.