Privacybeleid van Berkvens

De Berkvens B.V.-website is eigendom van Berkvens B.V..

Aansprakelijkheid

De Berkvens B.V. - websites kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Berkvens B.V.. Berkvens B.V. heeft geen zeggenschap over die websites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Berkvens B.V.. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder het privacybeleid van Berkvens B.V.. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan Berkvens B.V.. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

Pagina's opvragen

Welke informatie Berkvens B.V. van u verzamelt, hangt af van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de website van Berkvens B.V. worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u ervoor kiest deze informatie te verschaffen.

Berkvens B.V. is toegewijd aan het beschermen en respecteren van je privacy, en we zullen je persoonlijke informatie alleen gebruiken om je account te beheren en om de producten en diensten te leveren waar je ons om hebt gevraagd. Van tijd tot tijd willen wij contact met je opnemen over onze producten en diensten, en andere inhoud die je interessant zou kunnen vinden. Bij het verzenden van jouw persoonsgegevens op deze website stem je ermee in dat wij contact met je opnemen. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijns tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.

Versturen van persoonsgegevens

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan Berkvens B.V. verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Data-uitwisseling met HubSpot

Wij wisselen gegevens uit met de HubSpot marketingtool en websitesoftware. Hier vindt u de privacy policy van HubSpot. Voor vragen over onze data-uitwisseling met HubSpot kunt u ook bij ons terecht.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Bij het gebruik van persoonsgegevens op deze website wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. De Wbp helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet. Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meedegedeeld waarvoor ze verzameld worden (artikel 33). Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meedegedeeld. Uw gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 van de Wbp.