Updates en

certificeringen

Zowel in onze bedrijfsvoering, producten en dienstverlening, als in onze rol als partner in de keten, streeft Berkvens continu naar het juiste evenwicht. Onze compromisloze interne procesbeheersing, gericht op duurzaamheid, productinnovaties, voortdurende verbetering van onze CO2-footprint, FSC®-certificering, de afvalbarometer en 100% groene stroom, weerspiegelt een deel van onze MVO-inspanningen. En dat met resultaat!

Vragen over onze certificeringen?

Voor specifieke vragen aangaande onze certificeringen en keurmerken, kunt u direct contact met ons opnemen via:

duurzaamheid@berkvens.nl

CO2 prestatieladder

Berkvens streeft ernaar de meest vernieuwende totaalaanbieder te zijn van mooie, functionele en duurzame binnentoegangsoplossingen in de segmenten woningbouw en utiliteitsbouw. We zijn oprecht gedreven door duurzame samenwerking met alle schakels in de keten, gericht op continu verbeteren in het belang van gebruikers. Onze producten zijn binnendeur-kozijncombinaties, die we zelf monteren in gebouwen vlak vóór de oplevering. Daarnaast bieden we veel unieke serviceconcepten om alle schakels in de bouwketen te ontzorgen.

Als het gaat om duurzaamheid en CO2-uitstoot, wordt er veel gepraat en geschreven, waarbij helaas ook vaak sprake is van greenwashing. Bij Berkvens geloven wij dat duurzaamheid altijd geborgd en aantoonbaar moet zijn. Daarom hebben wij onze CO2-uitstoot, reductieplannen en ambities laten certificeren volgens de CO2-prestatieladder en door de Climate Neutral Group. Berkvens is volgens de CO2-prestatieladder gecertificeerd voor niveau 3.

Bekijk het CO2 prestatieladder certificaat

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. SKAO jaagt bedrijven en overheden met de CO2-Prestatieladder aan om CO2 te reduceren met als doel een klimaatneutraal bedrijfsleven te realiseren. 

Bekijk hier de SKAO voor Berkvens

Bekijk het halfjaarlijkse voortgangsverslag CO2 prestatieladder 2e helft 2021
Bekijk het halfjaarlijkse voortgangsverslag CO2 prestatieladder 1e helft 2022 rectificatie
Bekijk het halfjaarlijkse voortgangsverslag CO2 prestatieladder 2e helft 2022 rectificatie
Bekijk het halfjaarlijkse voortgangsverslag CO2 prestatieladder 1e helft 2023
Bekijk het halfjaarlijkse voortgangsverslag CO2 prestatieladder 2e helft 2023

Bedrijfsfootprint

In onderstaand PDF vindt je een overzicht van de bedrijfsfootprint van Berkvens met daarbij de halfjaarlijkse documentatie.

Bekijk de bedrijfsfootprint van 2023
Bekijk de bedrijfsfootprint van 2023 (halfjaarlijks)

Certificeringen

FSC®

Sinds de introductie van verantwoord FSC hout bij Berkvens in 2005 is het aandeel FSC inmiddels gestegen tot ca. 98% van al het ingekochte hout. Met het in eigen huis ontwikkelde, innovatieve materiaal Fitec voldoen zelfs alle van onze brandwerende deuren aan de FSC-norm. Certificaatnummer: SCS-COC-000689 en licentienummer: FSC-C015973.

Bekijk het FSC certificaat

FSC logo

STIP

De STIP-certificatieregeling wordt uitgeven door de Stichting Hout Research (SHR). De certificatieregeling beoogt dat uiteindelijk alle hout op de markt voor 100% afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. De STIP-certificatieregeling wordt ondersteund door de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC). De TPAC toetst houtcertificatiesystemen aan de duurzame inkoopcriteria van de Rijksoverheid en adviseert hierover aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. STIP is een statement dat je als organisatie echt 100% duurzaam hout inkoopt. De klant is te allen tijde zeker van gecertificeerd hout.

Bekijk het STIP certificaat

STIP logo

ISO 9001 & 14001

Integrale kwaliteitszorg draagt bij aan een toonaangevende positie. Berkvens hanteert dan ook ISO 9001 als kwaliteitsmanagementsysteem en ISO 14001 als milieumanagementsysteem. Hiermee sturen wij op optimale bedrijfsprocessen met een minimale milieu-impact. ISO 26000, de richtlijn voor MVO, is door Berkvens omarmd als de standaard op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Bekijk het ISO 9001 certificaat
Bekijk het ISO 14001 certificaat
Bekijk het CO2-bewust certificaat niveau 3

SGS logo

KOMO

Het KOMO attest-met-productcertificaat van Berkvens toont aan dat onze producten voldoen aan de hoogste nationale standaards.

Bekijk het KOMO certificaat

KOMO logo

VCA

VCA staat voor VGM (veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers. Het VCA- certificaat toont aan dat alle monteurs die (indirect) voor Berkvens werkzaam zijn veiliger kunnen werken en daarmee het streven om het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen.

Bekijk het VCA certificaat

VCA logo

Veiligheidsladder

Vanuit de VIA (Veiligheid in Aanbesteding) is binnen de bouw gekozen voor introductie van de veiligheidsladder. De veiligheidsladder is een middel om veilig gedrag op de bouw te bevorderen en een cultuur te creëren waarop men elkaar kan aanspreken op onveilige situaties en handelingen. Berkvens BV heeft per 1 augustus 2022 trede 3 behaald van de veiligheidsladder.

Het certificaat toont aan dat alle monteurs die (indirect) voor Berkvens werkzaam zijn veiligheidsbewust zijn en ondersteund worden door de organisatie als men onveilige situaties aantreft op de bouw. Daarbij is het uitgangspunt van Berkvens “Je werkt veilig of je werkt niet”. Samen met de aannemerij maken we de bouw zo een veilige plek om te werken.

Bekijk het SCL certificaat

VOS

Berkvens test haar producten op uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Dit zijn stoffen die vrijkomen bij verdamping. De laatste jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan VOS als verontreinigende stoffen en als gevaren voor de gezondheid. VOS komen van nature voor in de atmosfeer door processen als vegetatiegroei en bodemactiviteit, alsmede bij de verbranding van biomassa. Onze producten bestaan voor groot gedeelte uit natuurlijke materialen en vallen ruimschoots binnen de gestelde richtlijnen en normen. Gezien het toenemende belang en de impact op mens & milieu testen wij onze producten met regelmaat. Download hier onze certificaten voor lakdeuren en HPL deuren: VOC emissie rapport lakdeuren of VOC emissie rapport HPL deuren.

Lidmaatschappen

Brainport Sustainability & Innovation
Berkvens neemt actief deel aan de koploperstafel Brainport, een initiatief van Brainport Development en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Dit platform richt zich op Duurzaamheid 2.0, waarbij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), concrete business cases, innovatiekracht en toekomstbestendigheid centraal staan. Door deel te nemen aan deze koploperstafel, draagt Berkvens bij aan de ontwikkeling en implementatie van duurzame innovaties die niet alleen ons bedrijf, maar de hele regio vooruit helpen.

Jet-Net
Jet-Net, een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid met als doel havo/vwo-leerlingen een realistisch beeld te geven van bèta en technologie. Door hen te interesseren voor een bèta-technische vervolgopleiding, helpen we bij het ontwikkelen van de technologische talenten van de toekomst. Berkvens draagt bij aan Jet-Net door het aanbieden van technische snuffelstages, waardoor jongeren de kans krijgen om in een praktijkomgeving kennis te maken met de wereld van techniek en innovatie.

De Risse Groep
Berkvens werkt samen met De Risse Groep, een sociale werkplaats die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt bij het vinden van passend werk. Door werk uit te besteden aan De Risse Groep, helpt Berkvens bij het creëren van arbeidsmogelijkheden voor deze groep en draagt zo bij aan sociale inclusie en maatschappelijke betrokkenheid.

Werkgeversplein Regio Helmond
Berkvens is lid van het specialistennetwerk van Werkgeversplein Regio Helmond. Dit netwerk faciliteert samenwerking tussen werkgevers, werkzoekenden en arbeidsmarktprofessionals in de regio. Door ons lidmaatschap kunnen we bijdragen aan het versterken van de regionale arbeidsmarkt en het creëren van werkgelegenheid. Het netwerk helpt ons ook om in contact te komen met gekwalificeerde kandidaten en biedt ondersteuning bij het invullen van onze personeelsbehoeften.

BACB (Brabants Netwerk Circulair Bouwen)
Berkvens is trots lid van het Brabants Netwerk Circulair Bouwen (BACB). Dit netwerk brengt bedrijven samen die zich inzetten voor circulair bouwen in Brabant. Door onze samenwerking binnen BACB streven we ernaar innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die bijdragen aan een duurzamere en circulaire bouwsector. Onze betrokkenheid bij BACB helpt ons om kennis en ervaringen te delen, waardoor we onze processen en producten continu kunnen verbeteren.

Conceptueel Bouwen
Het Netwerk Conceptueel Bouwen bestaat uit vooraanstaande bedrijven die zich richten op het optimaliseren en standaardiseren van bouwprocessen. Door ons lidmaatschap kunnen we efficiënter, duurzamer en kosteneffectiever bouwen. Conceptueel Bouwen stelt ons in staat om sneller in te spelen op de wensen van onze klanten en tegelijkertijd de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten te waarborgen. Ons lidmaatschap biedt ons de mogelijkheid om innovaties sneller door te voeren en bij te dragen aan een toekomstbestendige bouwsector.

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN)
Ons lidmaatschap van BBN betekent voor Berkvens een versterking van onze inzet voor brandveilig bouwen. Het biedt toegang tot de nieuwste kennis en richtlijnen op het gebied van brandveiligheid, en bevordert samenwerking met andere professionals in de sector. Dit lidmaatschap helpt ons bij het implementeren van hoogwaardige brandveilige oplossingen in hun producten.