Keteninitiatieven

Samenwerken met partners, brancheverenigingen en kennisinstituten in de keten draagt bij aan de innovatie binnen een organisatie en sectorbreed om duurzame ontwikkelingen te realiseren. Zo is Berkvens bij diverse keteninitiatieven betrokken op het gebied van circulariteit, recycling van afval en om CO2 te reduceren op het gebied van transport.

Icoon keteninitiatieven

Carbon Footprinting & Logistieke Optimalisatie in de bouwlogistiek

De Topsector Logistiek heeft de ambitie om logistieke innovaties te ontwikkelen en op te laten schalen, zodat Nederland zijn koppositie in de logistiek behoudt en uitbouwt. Connekt heeft de opdracht om namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het programmasecretariaat van de Topsector in te vullen.

Via Connekt participeert Berkvens in samenwerking met Buck Consultants International aan het programma en pilot rondom de optimalisatie van logistiek met als doel CO2 uitstootreductie en vermindering van het aantal transportbewegingen te realiseren.

De toeleverindustrie aan de bouw wordt gezien als een zeer belangrijke en invloedrijke stakeholder op het gebied van mobiliteitsdruk, zeker binnen Randstedelijke regio’s. Niet voor niks dat voor veel gemeentes en landelijke overheid de bouwlogistiek als een van de hoofdoorzaken ziet voor het oplossen van verkeersdrukte en uitstoot van fijnstof binnen hun regio’s.

Ook in dit kader geloven wij in meten is weten en door kennis en kunde te delen kom je samen verder. Het is makkelijker ergens conclusies uit te trekken wanneer er inzicht is in waarover het precies gaat. Door te starten met het in kaart brengen van gedetailleerde transport data en bewegingen wordt deze inzichtelijk en kunnen we starten met verdere optimalisatie.

Connekt ITS

Connekt is een onafhankelijk netwerk voor slimme mobiliteit en duurzame logistiek. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht waar invloedrijke partijen uit de triple helix samenkomen: Connekt verbindt overheden, bedrijven en kennisinstellingen. 

Connect logo

PRIMA-II

Berkvens is door CBM (Branchevereniging voor interieurbouw & meubelindustrie) gevraagd deel te nemen aan het keten initiatief om samen met andere ketenpartners te werken aan circulaire oplossingen op materiaalniveau.

Dit project, genaamd PRIMA II, richt zich op met name op het recyclen van de vele miljoenen tonnen plaatmateriaal, die momenteel nog verbrand worden. Per jaar verdwijnen vele tonnen productieafval als post-consumer plaatmateriaal op de afvalberg en verbrandingsoven. Dit kan en moet anders en daarom is CBM dit initiatief gestart.

ketenpartners Berkvens

Deelname Berkvens

Berkvens is door CBM gevraagd te participeren in een van de deelprojecten die zich focussen op hoogwaardige recycling voor HPL. I.s.m. Alucha onderzoeken wij de kansen en mogelijkheden om middels pyrolyse hoogwaardige nieuwe grondstoffen te genereren.

Afval reductie en waarde creatie is 1 van de 6 speerpunten binnen ons duurzaamheidsbeleid. Momenteel worden al onze HPL productieafval afgevoerd als restafval en verdwijnt daarmee in de verbrandingsoven. Indien dit traject nieuwe mogelijkheden biedt tot hoogwaardige recycling kan Berkvens hiermee jaarlijks bijna 30 ton CO2 emissie reduceren.

Meer inzage en toelichting over onze uitstoot en reductiedoelstellingen zijn terug te vinden via: Emissieoverzicht 2023 & voortgangsverslag.

Initiatief vanuit TBI samen met Alba concepts en enkele leveranciers aan TBI waaronder Berkvens.

TBI Holdings (hierna: TBI) wil verpakkingsmaterialen stap voor stap elimineren uit het (bouw)proces. Daarom heeft TBI samen met de Kamer van Koophandel een (open) innovatie challenge georganiseerd.

TBI heeft in deze challenge Excess Materials Exchange (hierna: EME) geselecteerd. Als partner van EME is Alba Concepts een challenge gestart.

In drie pilots gaat Alba Concepts samen met geselecteerde leveranciers onderzoek verrichten naar de mogelijkheden om verpakkingsafvalstromen terug te dringen door één of meerdere best practices uit te werken.

Deze best practices zijn concreet, laagdrempelig, toepasbaar en herhaalbaar/schaalbaar binnen andere projecten.

De geselecteerde deelnemers voor de TBI Afval Challenge zijn:

  • Berkvens;
  • Verwol en Rockfon;
  • Maasdam