Overlijden van Piet Berkvens

Piet Berkvens toonbeeld van wilskracht

Piet Berkvens, de grondlegger van het bedrijf. Vasthoudendheid is een karaktertrek die Piet Berkvens ver brengt. Het lijkt een gouden combinatie te vormen met zijn technisch vernuft en onuitputtelijke werklust. Het duidelijkste en meest aansprekende voorbeeld blijft vanzelfsprekend zijn uitvinding van de celdeur. Als jongeman laat het idee van een goedkope, stevige deur die geschikt is voor massaproductie hem niet meer los. Het zal meer dan tien jaar duren voordat zijn idee uitvoerbaar blijkt! De interesse van Piet Berkvens is dan al lang omgeslagen in vasthoudendheid. Hij is vastbesloten om een werkbare oplossing te bedenken. Met inzet, volharding en met gezond verstand bedenkt hij een succesproduct dat de basis vormt van het huidige bedrijf.

Met relatief weinig scholing bouwt Piet Berkvens een prachtig bedrijf op. Dag en nacht is hij er mee bezig. Maar inzet alleen is niet genoeg om een bedrijf tot bloei te brengen. Het is ook een kwestie van gezond verstand, vindt hij zelf. En die hoeft zeker niet uit de schoolbanken te komen. Zijn uitspraken daarover zijn veelzeggend. Als iemand vroeger kwam solliciteren met een boekentas achterop zijn fiets zei Piet Berkvens: “Wat in zijn tas zit, zit niet in zijn hoofd”. Praktische mensen, daar ging zijn voorkeur naar uit. Dat past bij zijn karakter en levensvisie.

Piet Berkvens was veeleisend: voor zichzelf én voor anderen. Wat hij in zijn hoofd had, moest gebeuren en het liefst zo snel mogelijk. Dat leidde onvermijdelijk tot botsingen met medewerkers van het bedrijf. Vaak was hij in gedachten twee stappen verder dan de mensen om hem heen. Met als gevolg dat hij opvliegend kon reageren als iets hem niet snel genoeg ging. Maar het tekent zijn eerlijke karakter dat al snel na een ‘uitbarsting’ alles vergeten en vergeven was. Dat maakte Piet Berkvens tot een gewaardeerde en gerespecteerde baas. Goudeerlijk, ook dat typeert Piet Berkvens. Hij zei wat hij dacht en waar het op stond. Zonder franje en met de beste bedoelingen. En hij legde de lat altijd hoog. Dat maakte hem niet tot de meest gemakkelijke man. Toch oogstte hij met zijn optreden grote bewondering en waardering. Zijn wilskracht en volharding dwongen eenvoudigweg respect af. Het zijn de stevige fundamenten waarop in latere jaren een succesvolle, internationaal opererende onderneming is gebouwd.

Deel deze pagina: