Holding genaamd Xidoor

De overnames dwingen de directie om zich te bezinnen op de structuur van het bedrijf. De verschillende bedrijven worden vanaf 2005 ondergebracht in een holding met de naam Xidoor. Aanvankelijk speelt de holding naar de buitenwacht nauwelijks een rol. De diverse merken opereren zelfstandig en profiteren van elkaars meerwaarde. Maar door de stormachtige groei van het concern wordt risicospreiding steeds belangrijker. De holding kan de verschillende werkmaatschappijen ook objectief bekijken. Zo’n helikopterview is nodig om ook op de langere termijn het concern beheersbaar en bestuurbaar te houden. De filosofie van het bedrijf blijft wel bestaan en met respect wordt er gekeken naar de geschiedenis en wat er allemaal is opgebouwd.

Deel deze pagina: