Rookwerend

Verstikken door rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Rookwerendheid van binnen- en buitendeuren is dus cruciaal voor de veiligheid. Aan welke eisen moet een deur voldoen en hoe weet u of een deur rookwerend is?

Hoe weet u of een deur rookwerend is?

GND heeft een speciaal label ontwikkeld, dat u aan de scharnierzijde van de deur vindt. Door dit label met de smartphone te scannen wordt weergegeven of de deur voldoet aan de eis Sa (koude rook), S200 (warme rook), hieronder verder gespecificeerd, of geen kwalificatie heeft. Bovendien is aan de hand van het label te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Met een GND-label kunt u dus eenvoudig de veiligheid en prestaties van de deur controleren.

Nieuwe eisen m.b.t. rookwerendheid

In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen als weerstand tegen rookdoorgang van bouwkundige constructies. Het BBL is de opvolger van het Bouwbesluit en andere besluiten en wordt in het voorjaar van 2021 van kracht. Het BBL bevat in tegenstelling tot het Bouwbesluit voor nieuwbouw eisen aan 'echte' rookwerendheid. Daar hoort de volgende classificatie bij:

 • Sa (rookwerend bij omgevingstemperatuur, ook wel koude rook genoemd): eis die vooral in niet-slaapgebouwen wordt gesteld.
 • S200 (rookwerend bij 200 °C, ook wel warme rook genoemd): eis die vooral in slaap-gebouwen wordt gesteld zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.
 • Geen eis: rookafscheidingen zijn niet meer brandwerend (tenzij het beschermde subBC’s en BC’s betreft).

Vragen over rookwerende oplossingen?

Neem dan contact op met onze Product Manager, Dennis van Haandel:

dvanhaandel@berkvens.nl
GND Garantiedeuren logo

De 10 rookwerende deursets van Berkvens

Om veiligheid te kunnen bieden in plaats van schijnveiligheid heeft Berkvens 10 rookwerende sets samengesteld. Alle sets bestaan uit een deur (evt. met toebehoren) en kozijn die samen getest zijn en alvast voldoen aan de nieuwe eisen die met ingang van het BBL van kracht worden.

Rookwerendheid: veiligheid of schijnveiligheid?

Rookwerendheid is een thema dat dus gelukkig steeds meer aandacht krijgt. Op dit moment zijn er twee manieren voor het bepalen van de rookwerendheid (ook wel weerstand tegen rookdoorgang). De eerste methode gaat uit van een testmethode voor het bepalen van de brandwerendheid, waarna het resultaat vermenigvuldigd wordt met anderhalf. De andere methode omschrijft een test waarbij wordt gemeten hoeveel rook zich binnen een bepaalde tijd door de deur-kozijncombinatie kan verplaatsen. In de NEN 6075 norm worden momenteel beide mogelijkheden nog aangegeven. Ondanks dat totdat de nieuwe regels van kracht zijn, beide regels nog mogen worden toegepast, is inmiddels duidelijk dat het tegenhouden van rook iets anders is dan het tegenhouden van vuur, waarbij de 1,5 regel geen veiligheid, maar schijnveiligheid biedt.

Lees er alles over in dit blog: Rookwerendheid: anderhalf keer wbdbo of SA/S200?

Testopstelling voor rooktest
Veelgestelde vragen
 • Een bovenlicht toepassen in het kozijn zal bij deursets nauwelijks tot een vermindering van de prestatie leiden. Wel dient de montage op de juiste wijze te worden gedaan.

 • De huidige regel dat de rookwerendheid van een deur “1,5 keer de brandwerendheid is”, is komen te vervallen. De rookwerendheid van een deur moet nu afzonderlijk getest worden.

 • Een deurdranger t.b.v. de zelfsluitendheid is verplicht bij brand- en rookwerende deuren.

 • Indien rookwerendheid SA wordt gevraagd is een valdorpel niet verplicht. Voor S200 dient te allen tijde een valdorpel af fabriek te worden aangebracht.

 • Het is noodzakelijk om een kierdichting toe te passen omdat het anders afwijkt van de certificering.

 • Nee dat is niet toegestaan. Uitsluitend deuren die af fabriek voorzien zijn van een glasopening, inclusief gemonteerd glas, zijn gecertificeerd.

 • Het is niet mogelijk om een ventilatierooster toe te passen in een rookwerende deur.

 • Dat is de Weerstand tegen RookDoorgang zoals omschreven in het bouwbesluit. Voor nieuwbouw geldt Ra en R200, volgens NEN 6075, dat de complete scheiding betreft. De classificatie Sa en S200 zijn het resultaat van een rooktest voor slechts één constructie onderdeel. Berkvens kan alleen aangeven of de deurset voldoet aan Sa of S200, maar geeft geen advies t.a.v. de gehele constructie (Ra en R200).

 • Sa: dit is de rookwerendheid bij omgevingstemperatuur (ambient), ook wel “koude rook” genoemd. Deze eis wordt vooral in niet-slaapgebouwen gesteld.
  S200: dit is de rookwerendheid bij 2000C, dus vaak bij brand, ook wel “warme rook” genoemd. S200 komt ook voor bij niet brandwerende deuren. Deze eis wordt vooral in slaapgebouwen gesteld zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.

 • Het hang en sluitwerk heeft geen invloed op de SA prestatie van de deurset. Wel dient rekening te worden gehouden dat de deur in gesloten positie wordt vergrendeld door middel van een dagschoot, in verband met onder- en overdruk.

 • De rookwerende prestatie, NEN-EN-1634-3, van de set is gebaseerd op de geteste combinatie: een Berkvens deur met een Berkvens kozijn. Indien er een kozijn van derden wordt toegepast, zelfs met dezelfde detaillering, kan het resultaat afwijken van de geteste combinatie.

 • Het oppervlak van de deur heeft invloed op de rookwerendheid. Een kleiner deur- of glasoppervlak t.o.v. de geteste afmeting is toegestaan. Vergroten is niet toegestaan.