Rookwerend

Verstikken door rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Rookwerendheid van binnen- en buitendeuren is dus cruciaal voor de veiligheid. Aan welke eisen moet een deur voldoen en hoe weet u of een deur rookwerend is?
 

Hoe weet u of een deur rookwerend is?

GND heeft een speciaal label ontwikkeld, dat u aan de scharnierzijde van de deur vindt. Door dit label met de smartphone te scannen wordt weergegeven of de deur voldoet aan de eis Sa (koude rook), S200 (warme rook), hieronder verder gespecificeerd, of geen kwalificatie heeft. Bovendien is aan de hand van het label te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Met een GND-label kunt u dus eenvoudig de veiligheid en prestaties van de deur controleren.

Nieuwe eisen m.b.t. rookwerendheid

In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen als weerstand tegen rookdoorgang van bouwkundige constructies. Het BBL is de opvolger van het Bouwbesluit en andere besluiten en wordt in het voorjaar van 2021 van kracht. Het BBL bevat in tegenstelling tot het Bouwbesluit voor nieuwbouw eisen aan 'echte' rookwerendheid. Daar hoort de volgende classificatie bij:

  • Sa (rookwerend bij omgevingstemperatuur, ook wel koude rook genoemd): eis die vooral in niet-slaapgebouwen wordt gesteld.
  • S200 (rookwerend bij 200 °C, ook wel warme rook genoemd): eis die vooral in slaap-gebouwen wordt gesteld zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.
  • Geen eis: rookafscheidingen zijn niet meer brandwerend (tenzij het beschermde subBC’s en BC’s betreft).

Vragen over rookwerende oplossingen?

Neem dan contact op met onze Product Manager, Dennis van Haandel:

dvanhaandel@berkvens.nl
GND Garantiedeuren logo

De 10 rookwerende deursets van Berkvens

Om veiligheid te kunnen bieden in plaats van schijnveiligheid heeft Berkvens 10 rookwerende sets samengesteld. Alle sets bestaan uit een deur (evt. met toebehoren) en kozijn die samen getest zijn en alvast voldoen aan de nieuwe eisen die met ingang van het BBL van kracht worden.

Berkopal: Standaard   Brandwerend 30+   Brandwerend 60+
  Sa S200 Sa S200 S200
Avento kozijn Technische informatie Technische informatie Technische informatie Technische informatie Technische informatie
  Rookwerend rapport Rookwerend rapport Rookwerend rapport Rookwerend rapport Rookwerend rapport
Berdu kozijn Technische informatie Technische informatie Technische informatie Technische informatie Technische informatie
  Rookwerend rapport Rookwerend rapport Rookwerend rapport Rookwerend rapport Rookwerend rapport

 

Rookwerendheid: veiligheid of schijnveiligheid?

Rookwerendheid is een thema dat dus gelukkig steeds meer aandacht krijgt. Op dit moment zijn er twee manieren voor het bepalen van de rookwerendheid (ook wel weerstand tegen rookdoorgang). De eerste methode gaat uit van een testmethode voor het bepalen van de brandwerendheid, waarna het resultaat vermenigvuldigd wordt met anderhalf. De andere methode omschrijft een test waarbij wordt gemeten hoeveel rook zich binnen een bepaalde tijd door de deur-kozijncombinatie kan verplaatsen. In de NEN 6075 norm worden momenteel beide mogelijkheden nog aangegeven. Ondanks dat totdat de nieuwe regels van kracht zijn, beide regels nog mogen worden toegepast, is inmiddels duidelijk dat het tegenhouden van rook iets anders is dan het tegenhouden van vuur, waarbij de 1,5 regel geen veiligheid, maar schijnveiligheid biedt.

Lees er alles over in dit blog: Rookwerendheid: anderhalf keer wbdbo of SA/S200?

Testopstelling voor rooktest
Veelgestelde vragen