Verdekte kantlat

Bij de verdekte kantlat komt alleen de dikte van de HPL deklaag in het zicht. Door het integreren van de brandwerende voorzieningen in de romp van de deur, wordt de functionaliteit van de 30 of 60 plus brandwerende deur gezekerd en is deze visueel niet waar te nemen. Brandveilig zonder opschuimende strips in het zicht!

Bij een open kantconstructie zit er werking is tussen randhout en het dekblad, waardoor scheurvorming in de (geverniste) afwerklaag ontstaat. Dit voorkom je met een verdekte kantlat en ook is deze beter m.b.t. stootvastheid.

Verdekte kantlat