Provicon

Vooraf exact weten waar u aan toe bent, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Berkvens maakt het met Provicon voor u mogelijk. Behalve inzicht in zaken geven, neemt Berkvens tevens zorg uit handen.

Voordelen

  • budgetbewaking;
  • termijnfacturatie na montage;
  • separaat meer- en minderwerk;
  • verminderde papierstroom;
  • prijsvast per project;
  • minder risico’s dankzij betere procesbeheersing;
  • Berkvens regelt of levert het totaalconcept, inclusief: Logicon, Uniform BestelSysteem (UBS).

Provicon in de praktijk

Samen met u wordt een inventarisatie gemaakt van alle specificaties en adviseert Berkvens over eventuele speciale toepassingen. Vervolgens wordt het project, door middel van het Uniform BestelSysteem, in al haar facetten in kaart gebracht. Van deuren, kozijnen, garnituur tot en met de montage van alle producten. Er wordt dus vooraf een exacte kostenopgave gemaakt door middel van een aanneemsom. Na goedkeuring van deze aanneemsom worden gegevens verzameld met betrekking tot de logistieke aspecten. Wanneer alle gegevens bekend zijn, kan worden gestart met de levering en montage van alle goederen. Tijdens het bouwproces wordt bewaakt in hoeverre er afwijkingen zijn ten opzichte van de vooraf vastgestelde aanneemsom. Deze afwijkingen worden al dan niet goedgekeurd en later als meer- of minderwerk separaat in rekening gebracht. Provicon werkt voor u dus als een projectmanager met duidelijk inzicht in hetgeen afgesproken en gefactureerd is.