B-SURE

De complexiteit van woningbouwprojecten is de laatste jaren enorm toegenomen. Door uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen, stedenbouwkundige opgaven, toenemende invloed van de woonconsument, focus op duurzaam en verantwoord bouwen. Steeds nadrukkelijker doet zich de noodzaak voor om de totale som van kosten terug te dringen. Hoog tijd dus om de explosief gestegen faalkosten in de bouw voortvarend aan te pakken.

Om het bouwproces daadwerkelijk lean in te richten en de samenwerking tussen de verschillende partijen zodanig te organiseren dat verspilling en inefficiency zoveel mogelijk worden geëlimineerd. Met B-sure biedt Berkvens de woningbouw een geïntegreerde aanpak om de grip op het gehele bouwproces te verstevigen. Met deze totaaloplossing beschikt u over belangrijke tools én professionele ondersteuning om de performance te verbeteren op het gebied van informatie, uitvoering, klantgerichtheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Procesbeheersing en informatie

 • Digitale bibliotheek
 • Tekeninganalyse
 • Technische projectdocumentatie
 • Uniform Bestel Systeem (UBS)

Procesbeheersing en uitvoering

 • Projectanalyse
 • Check & Go
 • Kavel en sparing
 • 100% Sparingsmaatcontrole
 • Logicon
 • Montage
 • Provicon

Procesbeheersing en klantgerichtheid

 • Totaalassortiment
 • DeurIdee
 • Mijndeur.nl
 • Klantgericht bouwen

Procesbeheersing en MVO

 • Milieuvriendelijke kantbewerkingsstraat
 • TCS lakstraat
 • FSC®
 • GND
 • Retourstroom afval
 • VCA