B-Lean

Lean is voor Berkvens geen modewoord of holle term. Met het concept B-Lean doorlopen we samen met u stapsgewijs en op praktische wijze, het verbeterproces rondom deuren en kozijnen. Met als resultaat een concrete actielijst die bij gezamenlijke uitvoering leidt tot concrete en aanzienlijke kostenbesparingen.

Met B-Lean kunnen we het samen beter

Concrete kostenbesparingen zijn te behalen in iedere fase van onze samenwerking. De ervaring die we opgebouwd hebben met het managen van verbeteringen vertalen we graag naar de samenwerking met onze klanten. Met B-Lean nemen we samen verspillingen weg en creëren daardoor veel waarde in de samenwerking:

  • Verminderde faalkosten
  • Doorlooptijdverkorting
  • Op tijd en correct leveren en monteren
  • Verminderde werkdruk
  • Verminderde bouwplaatskosten
  • Minder coördinatie
  • Verbeterde flow
  • MVO
  • Zekerheid
  • Tevreden eindgebuikers