NBD Online plaatsing: Verdi

  • 12-2-2020
  • Verdi: de nieuwe standaard
NBD Online plaatsing: Verdi

Hanteer jij al de nieuwe standaard: Verdi plafondhoge deuren en kozijnen? Lastig bij plafondhoge deuren zijn de hoogteverschillen en bouwtoleranties. De meebewegende bovendorpel: ‘flexunit’ zorgt dat het kozijn zeer dicht tegen het plafond aansluit en grotere bouwtoleranties op kan vangen. Handig en mooi, niet alleen voor de architect en ontwikkelaar, maar ook voor de aannemer en de bewoner.

Lees het hele artikel: https://www.nbd-online.nl/nieuws/190171-verdi-plafondhoge-deuren-en-kozijnen-iedere-nieuwe-woning?back=%2Fnieuws.

Geschreven door Kelly van Tuijl
Kelly van Tuijl
Online content marketeer

Het creëren van nieuwe content zit in mijn bloed. Verder omschrijf ik mijzelf als creatief, gestructureerd, spontaan en transparant.