Het coronavirus: hoe gaat Berkvens hiermee om?

  • 17-3-2020
  • Algemeen
Het coronavirus: hoe gaat Berkvens hiermee om?

Geachte relatie,

Graag informeren wij u over de maatregelen die wij getroffen hebben rondom het Corona virus, omdat uw en onze gezondheid onze hoogste prioriteit hebben. Daarnaast vinden wij het belangrijk om waar mogelijk onze leveringen, service en overige diensten naar onze klanten en relaties te continueren.

Wij volgen de berichtgeving vanuit het RIVM en het kabinet op de voet met ons Corona team dat dagelijks twee keer bij elkaar komt en hebben diverse maatregelen getroffen, in lijn met de geldende richtlijnen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Voortgang bedrijfsproces
Om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten geleverd worden volgens afspraak, hebben wij intern gezorgd voor voldoende afstand tussen medewerkers, alle mogelijke hygiënemaatregelen getroffen en werken er zoveel mogelijk collega’s vanuit huis. Onze medewerkers zijn normaal bereikbaar via telefoon en mail.

Geen langere levertijden voorzien
Vooralsnog produceren wij zoals we anders ook doen en voorzien wij geen langere levertijden of uitval van producten. Onze voorraden zijn nog voldoende op peil. Met onze leveranciers zijn wij continue in overleg om de leveringen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

Montage door Berkvens monteurs op de bouwplaats
Onze monteurs zullen werkzaam blijven op de bouwlocaties onder de restrictie dat er op de betreffende bouwlocaties hygiënisch en veilig gewerkt kan worden. Dit betekent dat er op de werkplek of in de bus gegeten wordt en dat alle sanitaire voorzieningen meerdere malen per dag worden gereinigd. Onze monteurs nemen niet deel aan fysieke meetings zoals Lean overleggen of Daily Stands etc.

Aangepast protocol servicemonteurs
Om ervoor te zorgen dat onze servicemonteurs veilig hun werk kunnen blijven doen, worden er geen servicegevallen meer uitgevoerd bij situaties waarbij het pand al is overgedragen aan de eigenaar (particulieren) in overleg met de aannemer. Voor zorgcentra en ziekenhuizen waar service nodig is, wordt de uitvoering van servicegevallen nauwkeurig afgestemd.
Als de garantie wordt gegeven dat de hygiënemaatregelen in acht worden genomen en deze mensen geen gezondheidsklachten hebben, zijn uitzonderingen mogelijk. Neem contact op met uw contactpersoon bij vragen.

Bezoek van externen / fysieke meetings
Helaas is het bezoeken van onze showrooms in Someren en Woonlab in Barendrecht tot nader order uitgesteld. Ook is ons beleid om fysieke overleggen te vervangen door online overleggen via Skype of ze telefonisch plaats te laten vinden. Indien noodzakelijk dat onze collega’s fysiek aanwezig dienen te zijn bij een overleg, dan alleen bij in acht name van de voorgeschreven hygiënemaatregelen.

Nadere informatie
Mochten de richtlijnen van het RIVM aangescherpt worden, dan kunt u de laatste stand van zaken vinden op onze website. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen onze organisatie.

Pas goed op uzelf en elkaar!

Vriendelijke groet,


Team Berkvens

Geschreven door Berkvens Deursystemen
Berkvens Deursystemen