GND-zekerheidslabel opgenomen in ‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ 2020

  • 4-12-2019
  • Productnieuws: HPL deuren
GND-zekerheidslabel opgenomen in ‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ 2020

Tijdens de studiedag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is de nieuwste uitgave ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ 2020 gepresenteerd. Nieuw in deze uitgave is in hoofdstuk 7, het GND-zekerheidslabel opgenomen als controlemiddel voor brand- of rookwerende deuren.

De uitgave helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen en is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw zoals gebouweigenaren, -gebruikers, architecten, adviseurs, aannemers, kwaliteitsborgers, bouw & woningtoezicht en bevoegd gezag.

De ‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ zijn een uitgave van BBN en is samen met Brandweer Nederland en Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland gemaakt.

De uitgave ‘Essentiële bouwkundige controlepunten 2020’ is te downloaden via www.gnd.nl/nieuws of via www.bbn.nu. Op deze website zijn ook gedrukte exemplaren te bestellen.

Geschreven door GND Garantiedeuren
GND Garantiedeuren

GND Garantiedeuren is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten en biedt opdrachtgevers en afnemers al meer dan 35 jaar zekerheid. De aangesloten deurenproducenten zorgen samen voor een optimale kwaliteit en prestatie van binnen- en buitendeuren, waarbij veiligheid en duurzaamheid centraal staan.