Levenscyclus analyse

Sinds 2018 is onze Someren organisatie een samenwerking gestart met Ecochain om de milieu-impact van haar producten in kaart te brengen. Dit wordt gedaan middels het berekenen van Levens Cyclus Analyses (LCA’s).

Hierbij worden onder andere de impact van gebruikte grondstoffen, het energieverbruik, het transport als ook de gebruiksfase en afwikkeling einde levensduur uitgedrukt in 'milieukosten'. Dit zijn zogenaamde kosten die noodzakelijk zouden zijn om de negatieve impact op milieu te neutraliseren. Of wel de kosten die bovenop de productiekosten zouden moeten komen om een eerlijke prijs te betalen voor de belasting aan onze aarde. 85% Van de totale milieu-impact komt voor rekening van de gebruikte materialen. De overige impact wordt veroorzaakt door de productie, het transport en gebruik.

Icoon levenscyclus analyse

Alleen samen kom je verder

Middels het opstellen van LCA’s genereren we inzichten in waar we op product niveau verbeterslagen moeten maken. Immers meten is weten. Het is makkelijker ergens conclusies uit te trekken wanneer er inzicht is in waarover het precies gaat. Door te starten met het in kaart brengen van waar binnen onze producten en materialen een negatieve impact zit en op welk gebied kunnen we samen met onze supply chain gestructureerd aan de slag om deze impact te gaan verkleinen.

Verduurzamen doe je namelijk samen met je keten!

Ecochain Levenscyclus Analyse visualisatie

De Nationale Milieudatabase

Het is uiteindelijk de bedoeling om onze LCA’s te publiceren in de Nationale Milieudatabase. Dit is natuurlijk ook belangrijk om bij te kunnen dragen aan de MPG berekeningen. Hoewel een binnendeur en kozijn nog geen 2% impact hebben op de totale MPG berekening van een gebouw geloven wij wel in het inzichtelijk en uiteindelijk transparant maken van onze impact. Alleen op deze wijze kunnen we sturen en groeien naar uiteindelijk klimaatneutraal en circulair bouwen.

Momenteel hebben wij nog geen merkeigen EPD’s opgenomen in de NMD. Wel hebben wij in samenwerking met de NBvT (Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie) al in 2014 een LCA berekening laten maken voor een standaard binnendeur voor de gehele industrie. Deze is ook terug te vinden in de NMD.

Logo NMD