Duurzaam verpakken

Plastic verpakkingsmaterialen staan flink onder druk. Deels logisch en terecht als we weten dat elke minuut – dat is minder dan de tijd om deze pagina te lezen – het equivalent van één vuilniswagen vol met plastic in bekende rivieren en uiteindelijk in de zee terecht komt. Slechts 14% van wereldwijd gebruikt plastic verpakkingen wordt gerecycled, terwijl een derde in kwetsbare ecosystemen belandt en 40% op vuilstortplaatsen terechtkomt.

Als Berkvens dragen wij zorg voor de juiste afvoer en hebben wij ons beleid verder aangescherpt en verdiepend onderzoek gedaan naar het verduurzamen van ons verpakkingsproces.

Icoon duurzaam verpakken

Definities verpakkingsproces

  • Vermijden: Waar mogelijk proberen we verpakkingen te vermijden en alleen toe te passen waar dit noodzakelijk is.
  • Verminderen: Kan verpakking niet worden vermeden? Dan gaan we aan de slag om dit te reduceren tot zo min mogelijk materiaal.
  • Hergebruiken: Waar mogelijk hergebruiken we verpakkingen of zetten we deze op een andere manier in.
  • Recyclen: We dragen zorg voor hoogwaardige recycling.

We vinden dat we als organisatie in deze branche reëel en objectief met elkaar de discussie moeten voeren rondom verpakkingen. Wij geloven in een holistische benadering voor het verduurzamen van ons verpakkingsvraagstuk; verpakken is in onze ogen namelijk een proces en middel om een product kwalitatief en zonder schade van A naar B te transporteren. Daarbij dienen we niet alleen naar de grondstof c.q. het product aanzicht te kijken, maar ook naar de impact van het gehele proces. Door een product niet of minimaal te verpakken met als gevolg meer schade en/of herstel werkzaamheden resulteert dit in de keten altijd tot meer CO2 impact en dan zouden we ons doel voorbijstreven.

We blijven dus realistisch en dragen altijd zorg voor kwalitatief goede aflevering van ons product.

Recycling icoon

Ambitie & Doelstellingen

Als organisatie willen wij in 2023 voldoen aan de richtlijnen van Plastic Pact 2025. Dit betekent:

  • 100% recyclebare verpakkingsmaterialen gebruiken
  • 20% vermindering van onnodig/niet functioneel verpakkingsmateriaal en
  • 20% plastic uit hernieuwbare grondstoffen toepassen
  • Tenminste 30% gerecyclede plastic binnen je verpakkingsmateriaal toepassen

Daarom hebben wij onderzoek laten uitvoeren naar onze verpakkingsmethodieken en materialen. Daarbij is ook gebruik gemaakt van o.a. het ‘vijfperspectievenmodel’ van het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Vijfperspectievenmodel