Op weg naar CO2-neutraal

Samen verantwoordelijkheid pakken voor toekomstige generaties

Ons doel: in 2025 alle producten CO2-neutraal, door het compenseren van de restuitstoot

De ambitie van Berkvens m.b.t. de uitstoot van CO2 is helder: in 2025 zijn alle producten CO2-neutraal door het compenseren van de restuitstoot. De route naar CO2-neutrale producten is een logisch vervolg op de duurzaamheidsinitiatieven die de afgelopen jaren al zijn opgezet.

Na het in kaart brengen van onze huidige footprint is een reductieplan opgesteld, waarmee we aan onze doelen gaan voldoen. Ten slotte compenseren we onze CO2-restuitstoot tot het moment dat we volledige neutraliteit hebben bereikt. Deze inspanningen laten we toetsen door een onafhankelijke partij aan de 'Climate Neutral Standard', waarna we dit najaar verwachten het keurmerk 'Climate Neutral Certified' te mogen gaan voeren.

Waarom kiezen wij actief voor CO2 reductie?

Berkvens heeft meerdere redenen om CO2-neutraal zijn belangrijk te vinden:

1. De bouw en gebouwen zorgen voor een groot aandeel van de CO2-uitstoot (ca 40% wereldwijd)
2. Vanuit het Klimaatakkoord van Parijs moeten we naar een emissie van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 (Europees) en we gaan naar 100% in 2050.
3. We vinden het belangrijk om de planeet niet nog verder uit te putten en ook toekomstbestendig te zijn voor volgende generaties. CO2-neutraal zijn is een eerste, belangrijk mijlpaal in onze ambitie om een duurzamer bedrijf te zijn.

Waarom nu al, terwijl wet- en regelgeving nog niet verplicht is?

Op dit moment is het inderdaad nóg niet nodig vanuit wet- en regelgeving. We zien vanalles gebeuren in de wereld om ons heen en voelen als familiebedrijf ook de noodzaak om verantwoording te nemen voor ons handelen. Ook voor de generaties na ons. Als marktleider vinden we het belangrijk om onze klanten een betere optie voor de langere termijn te bieden. Het Klimaatakkoord van Parijs, de ontwikkelingsagenda van de VN in de vorm van Sustainable Development Goals, het zijn allemaal onderdelen op weg naar fors minder CO2-uitstoot in 2030. Wij wachten 2030 niet af maar nemen we nu al onze verantwoordelijkheid.

Bewijsvoering

Al jaren zijn we actief bezig om bedrijfsprocessen al zo in te richten dat er zo weinig mogelijk CO2 wordt uitgestoten, onder andere in productie en transport. Daarnaast wordt zoveel mogelijk duurzame energie opgewekt met een dak vol zonnepanelen, om in de eigen energiebehoefte te voorzien. Dat is momenteel een derde van onze energiebehoefte. De motverbrander zorgt ervoor dat 70% van de energie die nodig is om onze fabrieken te verwarmen met houtmot dat overblijft uit het productieproces. Ook liggen de daken van de fabrieken vol met zonnepanelen, gebruiken we LED-verlichting, scheiden we ons afval, zuiveren we ons afvalwater en zijn de productiehallen geisoleerd.

Andere initiatieven die we al genomen hebben om te verduurzamen zijn:

- verbeterde recirculatie van lucht
- led verlichting
- nieuwe energiezuinige afzuiging bij de lakdeurenfabriek
- witte houtlijm
- inzameling spoelwater
- afval scheiden in te recyclen stromen
- watergedragen UV lak
- FSC hout 
- verwarming expeditie op houtmotinstallatie ipv op gas
- luchtbrug expeditie, bespaart heftruckverkeer en minder tocht door openstaande deuren
- verbeterde isolatie van bestaande hallen en nieuwbouwhallen

Hoe produceer je CO2 neutraal?

 

De verbranding van fossiele brandstoffen (zoals olie, aardgas en kolen), maar ook de winning van grondstoffen, transport en verwerking van afval heeft CO2-uitstoot tot gevolg. CO2-neutraal zijn betekent dat jouw handelen als organisatie per saldo niet zorgt voor een verhoging van de wereldwijdeCO2-uitstoot en daarmee geen invloed heeft op het klimaat. CO2-neutraal wordt daarom ook wel klimaatneutraal genoemd. 

Dit doe je als organisatie op 2 manieren:
1. CO2-uitstoot minimaliseren – Door bedrijfsprocessen zo in te richten dat er zo weinig mogelijk CO2-uitstoot tot stand komt. Hierbij dient naar de gehele waardeketen gekeken te worden. Van je energieprocessen tot aan de grondstoffen en CO2 impact die jouw producten hebben op het einde van de levensduur, nadat ze afval zijn geworden. 
2. Door de restuitstoot te compenseren – Door bijvoorbeeld bomen te planten of te investeren in andere geaccrediteerde projecten die de uitstoot ergen anders verminderen.

Hoe bewijzen we dat onze producten en organisatie CO2 neutraal zijn?

Als het gaat om duurzaamheid, wordt er veel over gepraat en geschreven en helaas zijn niet alle initiatieven ook aantoonbaar goed voor de wereld. Daarom werken we samen met de Climate Neutral Group. Samen zijn we bezig om ons te certificeren als CO2-neutraal productiebedrijf, met de onafhankelijke 'Climate Neutral Certification'. In samenspraak met CNG hebben wij onze CO2-uitstoot in kaart gebracht, valideren wij levenscyclusanalyes van onze deuren en kozijnen en stellen wij CO2-reductieplannen op naar een volledig CO2-neutraal bedrijf zonder compensatie in 2050 (in lijn met Klimaatakkoord Parijs). Samen selecteren wij geaccrediteerde projecten voor de huidige CO2-compensatie, waarbij we uiteraard graag zo snel mogelijk zo min mogelijk CO2 willen compenseren. Zodra we aan alle eisen van het 'Climate Neutral Certification Programme' voldoen, mogen wij het keurmerk 'Climate Neutral Certified' voeren. Naar verwachting is dat vanaf dit najaar.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over wat onze initiatieven voor u kunnen betekenen contact met ons op via duurzaamheid@berkvens.nl of via uw contactpersoon. Houd onze website en social media kanalen in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Meer weten?