CO2 reduceren doen we zo!

Berkvens wil in de toekomst meer sturen op CO2 reductie om op deze wijze een positieve bijdrage te leveren aan o.a. de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties en de klimaatafspraken die we als Nederland BV hebben gemaakt. Daarom heeft Berkvens besloten om vanaf 2020 te gaan voor de CO2 prestatieladder. 

Energie besparen is niet nieuw

Natuurlijk hebben we de afgelopen jaren niet stilgestaan. Zo heeft Berkvens in 2017 geïnvesteerd in een nieuwe motverbrander die momenteel voor ruim 50% voorziet in de warmte behoefte van onze fabrieken en kantoren. Vervangen we systematisch bij groot onderhoud conventionele TL verlichtingen voor LED. Gaan wij in 2020 een groot gedeelte van onze daken voorzien van zonnepanelen en uiteraard kopen we al ons overige benodigde stroom groen in, namelijk uit wind energie.

Echter Berkvens is niet snel tevreden als het aankomt op de reductie van haar negatieve impact op ons klimaat. Naast de inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie zijn wij als organisatie bezig met de transitie naar een circulaire en schone economie. Dit doen we o.a. door de inzet naar hoogwaardige recycling en hergebruik van afvalstromen en door meer inzet op biobased materialen en grondstoffen voor onze eindproducten.

 

Ambitie & Doelstelling

Wij geloven in het stellen van ambitieuze en realistische doelen en zijn ervan overtuigd dat door ons te committeren aan de CO2 prestatieladder dit ons niet alleen gaat verder helpen, maar we op deze manier ook transparant zijn en verantwoording afleggen in waar we als organisatie staan. 

Daarbij richten we ons in eerste instantie op reductiedoelstellingen in onze eigen organisatie. De CO2-prestatieladder kent 5 niveaus en daarbij hebben wij ons als Berkvens gecommitteerd om in 2020 in te stappen en te gaan voor niveau 3. Verder hebben wij ons als doel gesteld om naar 2025 toe 25% minder CO2 uitstoot te genereren ten opzichte van 2018. Dit zal een ambitieuze uitdaging zijn, echter wij zouden Berkvens niet zijn als we onszelf niet zouden uitdagen!

 

Over de CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. De CO2-prestatieladder stimuleert bedrijven om actief een bijdrage te leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot. Dit door o.a. praktische maatregelen te nemen, te werken aan vernieuwing, kennis te delen zowel in het eigen bedrijf als in de keten.

Meer weten?

Ga dan naar SKAO, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Hier lees je alles over de CO2- Prestatieladder.