Samen verantwoordelijkheid pakken voor toekomstige generaties

Bij Berkvens willen we dat duurzaamheid altijd geborgd en aantoonbaar is. Daarom hebben wij onze CO2 uitstoot, reductieplannen en ambities laten certificeren langs de lat van de CO2 prestatieladder en Climate Neutral Group. Ook hebben we voor alle producten die wij CO2 neutraal aanbieden LCA’s (Levens Cyclus Analyses) opgemaakt en laten verifiëren. Zo weten wij zeker dan de gemeten CO2-uitstoot klopt en restuitstoot gecompenseerd wordt. Alle Berkvens geverifieerde producten worden opgenomen in de NMD (Nationale Milieu Database). Hiermee willen we een positieve bijdrage leveren aan o.a. de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties en de klimaatafspraken die we als Nederland BV hebben gemaakt.

CO2 bewust certificaat niveau 3 - Berkvens 2022 | pdf 1.5mb

Voortgangsverslag 2de helft 2021 tov 1ste helft | pdf 451.7kb

Voortgangsverslag 1e helft 2022 | pdf 383.8kb

Berkvens emissieoverzicht 2018-2025 | pdf 89.1kb

Climate Neutral Certified - Organisation Certificate of Compliance | pdf 375.7kb

Climate Neutral Group Product certificatie NL | pdf 504.9kb

Icoon CO2 beleid

Over de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. De CO2-prestatieladder stimuleert bedrijven om actief een bijdrage te leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot. Dit door o.a. praktische maatregelen te nemen, te werken aan vernieuwing, kennis te delen zowel in het eigen bedrijf als in de keten.

Meer weten over de CO2-prestatieladder?
Ga dan naar SKAO, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Hier lees je alles over de CO2-prestatieladder.

ONS DOEL: IN 2025 ALLE PRODUCTEN CO2-NEUTRAAL, DOOR HET COMPENSEREN VAN DE RESTUITSTOOT

De ambitie van Berkvens m.b.t. de uitstoot van CO2 is helder: in 2025 zijn alle producten CO2-neutraal door het compenseren van de restuitstoot.

Na het in kaart brengen van onze huidige footprint is een reductieplan opgesteld, waarmee we aan onze doelen gaan voldoen. Ten slotte compenseren we onze CO2-restuitstoot tot het moment dat we volledige neutraliteit hebben bereikt. Deze inspanningen zijn getoetst door een onafhankelijke partij de 'Climate Neutral Group', waarmee we sinds 2023 het keurmerk 'Climate Neutral Certified' te mogen gaan voeren.

Berkvens zonnepanelen

WAAROM KIEZEN WIJ ACTIEF VOOR CO2 REDUCTIE?

Berkvens heeft meerdere redenen om CO2-neutraal zijn belangrijk te vinden:

1. De bouw en gebouwen zorgen voor een groot aandeel van de CO2-uitstoot (ca 40% wereldwijd)
2. Vanuit het Klimaatakkoord van Parijs moeten we naar een emissie van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 (Europees) en we gaan naar 100% in 2050.
3. We vinden het belangrijk om de planeet niet nog verder uit te putten en ook toekomstbestendig te zijn voor volgende generaties. CO2-neutraal zijn is een eerste, belangrijk mijlpaal in onze ambitie om een duurzamer bedrijf te zijn.

WAAROM NU AL, TERWIJL WET- EN REGELGEVING NOG NIET VERPLICHT IS?

Op dit moment is het inderdaad nóg niet nodig vanuit wet- en regelgeving. We zien vanalles gebeuren in de wereld om ons heen en voelen als familiebedrijf ook de noodzaak om verantwoording te nemen voor ons handelen. Ook voor de generaties na ons. Als marktleider vinden we het belangrijk om onze klanten een betere optie voor de langere termijn te bieden. Het Klimaatakkoord van Parijs, de ontwikkelingsagenda van de VN in de vorm van Sustainable Development Goals, het zijn allemaal onderdelen op weg naar fors minder CO2-uitstoot in 2030. Wij wachten 2030 niet af maar nemen we nu al onze verantwoordelijkheid.

HOE BEWIJZEN WE DAT ONZE PRODUCTEN EN ORGANISATIE CO2 NEUTRAAL ZIJN?

Als het gaat om duurzaamheid, wordt er veel over gepraat en geschreven en helaas zijn niet alle initiatieven ook aantoonbaar goed voor de wereld. Daarom werken we samen met de Climate Neutral Group. We zijn er in geslaagd Berkvens te certificeren als CO2-neutraal productiebedrijf, met de onafhankelijke 'Climate Neutral Certification'. In samenspraak met CNG hebben wij onze CO2-uitstoot in kaart gebracht, valideren wij levenscyclusanalyes van onze deuren en kozijnen en stellen wij CO2-reductieplannen op naar een volledig CO2-neutraal bedrijf zonder compensatie in 2050 (in lijn met Klimaatakkoord Parijs). Samen selecteren wij geaccrediteerde projecten voor de huidige CO2-compensatie, waarbij we uiteraard graag zo snel mogelijk zo min mogelijk CO2 willen compenseren.Nu we aan alle eisen van het 'Climate Neutral Certification Programme' voldoen, mogen wij het keurmerk 'Climate Neutral Certified' voeren.

Berkvens productie

BEWIJSVOERING

Al jaren zijn we actief bezig om bedrijfsprocessen al zo in te richten dat er zo weinig mogelijk CO2 wordt uitgestoten, onder andere in productie en transport. Daarnaast wordt zoveel mogelijk duurzame energie opgewekt met een dak vol zonnepanelen, om in de eigen energiebehoefte te voorzien. Dat is momenteel een derde van onze energiebehoefte. De motverbrander zorgt ervoor dat 70% van de energie die nodig is om onze fabrieken te verwarmen met houtmot dat overblijft uit het productieproces. Ook liggen de daken van de fabrieken vol met zonnepanelen, gebruiken we LED-verlichting, scheiden we ons afval, zuiveren we ons afvalwater en zijn de productiehallen geisoleerd.

Andere initiatieven die we al genomen hebben om te verduurzamen zijn:
- verbeterde recirculatie van lucht
- led verlichting
- nieuwe energiezuinige afzuiging bij de lakdeurenfabriek
- witte houtlijm
- inzameling spoelwater
- afval scheiden in te recyclen stromen
- watergedragen UV lak
- FSC hout 
- verwarming expeditie op houtmotinstallatie ipv op gas
- luchtbrug expeditie, bespaart heftruckverkeer en minder tocht door openstaande deuren
- verbeterde isolatie van bestaande hallen en nieuwbouwhallen

Plan van aanpak CO2 reductie in scope 1 en 2

Zo heeft Berkvens in 2017 geïnvesteerd in een nieuwe motverbrander die momenteel voor ruim 70% voorziet in de warmte behoefte van onze fabrieken en kantoren. Vervangen we systematisch bij groot onderhoud conventionele TL verlichtingen voor LED. In 2020 hebben we een groot gedeelte van onze daken voorzien van zonnepanelen en kopen we al ons overige benodigde stroom groen in, namelijk uit Europese wind energie. Echter Berkvens is niet snel tevreden als het aankomt op de reductie van haar negatieve impact op ons klimaat. Een volgende stap in de toekomst is om dit op te schalen naar Nederlandse windenergie.

Om de emissie in scope 1 te kunnen reduceren zijn de volgende plannen gemaakt:

  • aanpassing leasewagen park met beperking in alleen maar elektrisch en hybride.
  • Optimalisatie van houtmotverbrander om zo gasverbruik te minimaliseren.

Met deze maatregelen kan het doel van 50% reductie in scope 1 in 2025 t.o.v. referentiejaar 2018 behaald worden.

Om de emissie in scope 2 te kunnen reduceren zijn de volgende plannen gemaakt:

  • resterende plan voor overstap naar Led verlichting implementeren
  • uitbreiding van monitoringssysteem voor betere terugkoppeling naar verbruikers
  • gedrag van medewerkers beïnvloeden op basis van cijfers en daarmee sluipverbruik met 20 % te reduceren. 
  • deel van stroomverbruik vergroenen met zon en wind uit Nederland

Met deze maatregelen kan het doel van 50% reductie in scope 2 in 2025 t.o.v. referentiejaar 2018 behaald worden.

Berkvens heeft zich gecommitteerd aan de Climate Neutral Group. Hierbij gaat Berkvens zich certificeren voor een CO2 neutrale organisatie en ook CO2 neutrale producten. Bij de CNG wordt deels gewerkt met compensatie. Dit is niet geldig voor de CO2 prestatieladder, maar wel een goede trigger om de CO2 uitstoot te reduceren.