CO2 reduceren doen we zo!

Berkvens wil in de toekomst meer sturen op CO2 reductie om op deze wijze een positieve bijdrage te leveren aan o.a. de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties en de klimaatafspraken die we als Nederland BV hebben gemaakt. Daarom heeft Berkvens besloten om vanaf 2020 te gaan voor de CO2-prestatieladder. Hoe we dit doen? Zie ons halfjaarlijks voortgangsrapport dat behoort bij het emissieoverzicht 2018/2025

CO2 bewust certificaat niveau 3 - Berkvens 2021 | pdf 1.1mb

Voortgangsverslag 2de helft 2021 tov 1ste helft | pdf 451.7kb

Icoon CO2 beleid

Energie besparen is niet nieuw

Natuurlijk hebben we de afgelopen jaren niet stilgestaan. Zo heeft Berkvens in 2017 geïnvesteerd in een nieuwe motverbrander die momenteel voor ruim 70% voorziet in de warmte behoefte van onze fabrieken en kantoren. Vervangen we systematisch bij groot onderhoud conventionele TL verlichtingen voor LED. In 2020 hebben we een groot gedeelte van onze daken voorzien van zonnepanelen en kopen we al ons overige benodigde stroom groen in, namelijk uit Europese wind energie. Echter Berkvens is niet snel tevreden als het aankomt op de reductie van haar negatieve impact op ons klimaat. Een volgende stap in de toekomst is om dit op te schalen naar Nederlandse windenergie.

Ambitie & Doelstelling

Wij geloven in het stellen van ambitieuze en realistische doelen en zijn ervan overtuigd dat door ons te committeren aan de CO2-prestatieladder dit ons niet alleen verder gaat helpen, maar we op deze manier ook transparant zijn en verantwoording afleggen in waar we als organisatie staan. 

Daarbij richten we ons in eerste instantie op reductiedoelstellingen in onze eigen organisatie. De CO2-prestatieladder kent 5 niveaus en daarbij hebben wij ons als Berkvens gecommitteerd om in 2020 in te stappen en te gaan voor niveau 3. Verder hebben wij ons als doel gesteld om naar 2025 toe 50% minder CO2 uitstoot te genereren ten opzichte van 2018 binnen scope 1 & 2. Met de huidige installatie van onze zonnepanelen zetten we daarmee al een goede stap de richting!

Meer inzage en toelichting over onze uitstoot en reductiedoelstellingen zijn hier terug te vinden via: Emissieoverzicht 2018/2025 en voortgangsrapport.

Co2-Presatieladder logo

Over de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. De CO2-prestatieladder stimuleert bedrijven om actief een bijdrage te leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot. Dit door o.a. praktische maatregelen te nemen, te werken aan vernieuwing, kennis te delen zowel in het eigen bedrijf als in de keten.

Meer weten over de CO2-prestatieladder?
Ga dan naar SKAO, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Hier lees je alles over de CO2-prestatieladder.

Plan van aanpak CO2 reductie in scope 1 en 2

Om de emissie in scope 1 te kunnen reduceren zijn de volgende plannen gemaakt:

  • aanpassing leasewagen park met beperking in alleen maar elektrisch en hybride.
  • Optimalisatie van houtmotverbrander om zo gasverbruik te minimaliseren.

Met deze maatregelen kan het doel van 50 % reductie in scope 1 in 2025 t.o.v. referentiejaar 2018 behaald worden.

Om de emissie in scope 2 te kunnen reduceren zijn de volgende plannen gemaakt:

  • resterende plan voor overstap naar Led verlichting implementeren
  • uitbreiding van monitoringssysteem voor betere terugkoppeling naar verbruikers
  • gedrag van medewerkers beïnvloeden op basis van cijfers en daarmee sluipverbruik met 20 % te reduceren. 
  • deel van stroomverbruik vergroenen met zon en wind uit Nederland

Met deze maatregelen kan het doel van 50 % reductie in scope 2 in 2025 t.o.v. referentiejaar 2018 behaald worden.

Berkvens heeft zich gecommitteerd aan de Climate Neutral Group. Hierbij gaat Berkvens zich certificeren voor een CO2 neutrale organisatie en ook CO2 neutrale producten. Bij de CNG wordt deels gewerkt met compensatie. Dit is niet geldig voor de CO2 prestatieladder, maar wel een goede trigger om de CO2 uitstoot te reduceren.