Circulariteit

Als Berkvens geloven wij dat we onze productie en consumptie maatschappij anders moeten gaan inrichten en dat vraagt naast technische ook vooral sociale innovatie. Daar waar circulariteit en recycling naar de toekomst toe zeker belangrijke stappen zijn die gaan bijdragen aan de hedendaagse consumptie en productie problematiek, beseffen wij ons ook dat er meer nodig is. Immers niet alles valt te ‘circulariseren', je hebt altijd verspilling en verlies van hedendaagse materialen en dus kunnen er op veel vlakken nooit 100% sluitende kringlopen ontstaan.

Icoon circulariteit

Circular Proof

Wij geloven dat circulariteit nodig is om verspilling en de uitputting van onze grondstoffen te minimaliseren, maar ook dat er meer nodig is om onze planeet en de volgende generatie een leefbare thuisbasis te verschaffen. We moeten producten gaan creëren die naast zo veel mogelijk circulair, vooral gezond, veilig en geen schade toebrengen aan mens en milieu. Daar begint het wat ons betreft bij. Het zogenaamd 'circulair proof' maken van je materialen en grondstoffen betekent dat je producten die in inkoop zijn, ondanks de minimale verspilling nooit schade kunnen toebrengen aan mens en milieu. Op deze wijze werk je als economie en maatschappij langzaam naar een zogenaamd biosfeer verenigbaar systeem waarin een natuurlijk evenwicht ontstaat tussen mens en natuur.

Ultimo leidt dit niet alleen tot nieuwe vormen van hoogwaardig hergebruik, maar ook tot conversie (het omzetten van ‘afval’ in nieuwe basisproducten) en/of tot substitutie (het vervangen van o.a. gedolven grondstoffen door vervangbare hernieuwbare, gezonde en veilige grondstoffen).

Dit kost tijd en wat ons betreft zien wij circulariteit en recycling dan ook als een voorwaarden en stappenplan om te streven naar een systeem waarin onze economie en organisaties kunnen blijven groeien, maar niet ten koste van onze gezondheid en leefbare wereld.

Asset management
’Becoming Circular Proof’ vraagt om een andere inrichting en aanpak van de uiteindelijke processen. Daarbij zal je als organisatie vanaf ontwerpfase moeten starten met het ontwikkelen van producten met het oog op hoogwaardig hergebruik/recycling van de gebruikte grondstoffen en materialen, waardoor afval uiteindelijk niet meer bestaat. Dit betekent dat onze verantwoordelijkheid in de toekomst niet ophoudt bij de verkoop, maar wij tevens verantwoordelijk worden en blijven voor de terugname en het opnieuw hoogwaardig inzetten van onze ‘circulaire’ deuren en kozijnen. En daarmee verschuift onze focus in de toekomst van 'inkoop en verkoop' meer naar ’onderhoud en asset management’. Als je als organisatie verantwoordelijk blijft voor je producten en materialen, lijkt het ons dus ook niet meer dan logisch dat je deze verantwoordelijkheid neemt over producten die in de toekomst weer inzetbaar zijn zonder dat deze schadelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid van mens en natuur.

 

Circulaire binnendeuren

Een binnendeur is een samengesteld product en daarmee opgebouwd uit veel verschillende materialen en grondstoffen, afhankelijk van de functionaliteit. In de basis bestaat de binnendeur uit een romp (kaderhout, vulling, dekplaat) welke grotendeels zijn opgebouwd uit hernieuwbare grondstoffen zoals hout.

Circulaire input levert circulair output; Biobased Economie
Om naar een circulaire economie te groeien moeten we beginnen bij de basis en kijken naar de inputstromen van ons product. Deze zullen zogenoemd ‘circulair proof’ moeten zijn. Dat begint dus bij het gebruik van materialen die in de basis gezond en veilig zijn; Vrij van toegevoegde additieven en toxinen, hernieuwbaar en of/ uit secundaire materialen bestaan en geen druk leggen op de grondstoffenvoorraad. Daarbij zetten wij als Berkvens in op het gebruik van Biobased materialen en grondstoffen.

Vanuit dit perspectief kan je zeggen dat wanneer je voor de romp van de binnendeur als basisproduct zorgt dat deze bestaat uit biobased materialen, je als basis een product hebt dat je terug kan brengen in de biologische kringloop, ofwel volledig kan recyclen of kan teruggeven aan de natuur zonder deze te schaden. En vervolgens deze te optimaliseren voor hergebruik. In die zin gaan wij dus in de toekomst alternatieven zoeken voor verschillende materialen zoals lijmen, kitten, verven, brandwerende vulling, MDF en HDF. Dat betekent dus dat we de basis van onze producten aan het herzien zijn, maar ook dat we samen met onze leveranciers aan tafel moeten. Innovatie op dit vlak kan en zal je ook samen moeten doen. Hier sluit ons Duurzaam Inkoop Beleid op aan.

Doorsnede van een Berkvens binnendeur

Sluiten van technische kringlopen; Product design, Proces & Flow

Al onze materialen en onderdelen zijn veelal met elkaar verbonden via verlijming of andere ‘onlosmaakbare' verbindingen. Circulariteit vraagt om vanaf ontwerpfase te starten met het ontwikkelen van producten met het oog op hoogwaardig hergebruik/re- en of upcycling. 'Design to dissasamble' of 'design to close the loops' is een veel gebruikte term en enabler voor het ontwikkelen van circulaire producten. Dat betekent dat we ook terug naar de tekentafel gaan en dienen te kijken naar ons ontwerp en productieproces.

 

Waar staan we?

Kortom als Berkvens zijn we aan het leren en ontwikkelen. Onder leiding van onze afdeling Technische Productontwikkeling en i.s.m. Inkoop wordt er materiaalonderzoek gedaan om tot hoogwaardige biobased materialen te komen die zich lenen voor hergebruik of volledige re/upcycling.

Dit doen we niet door voor alle materialen tegelijkertijd op zoek te gaan naar alternatieven. In het kader van ‘progress before perfection’ doen we dit stap voor stap.

"De komende jaren zullen we langzaam stapjes maken, die zeker nog niet leiden tot 100% circulaire producten, maar in onze mening wel de basis vormen in de weg er naar toe."

Circulariteit toepassen op een deur is alsof; ‘’het zoeken naar een cirkel met rechte hoeken, een mooie en pittige uitdaging dus’’. Echter een uitdaging die vraagt om pionierschap en ondernemen. Iets dat Berkvens gelukkig al in haar DNA heeft zitten!

Foto: Eddy Hoebergen en Joost Baerselman (TPO)

Eddy Hoebergen en Joost Baerselman