Afvalverwerking & Waardecreatie

‘In 2050 is Nederland helemaal circulair', stelt het Kabinet in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Afval bestaat dan niet meer zoals we het nu kennen omdat alles opnieuw gebruikt wordt in grondstoffen en producten.

Als producent van binnendeuren produceren wij natuurlijk veel afval. We willen als organisatie dus ook goed inventariseren waar onze afvalstromen ontstaan. Vervolgens gaan we de komende decennia deze afvalstromen omzetten naar grondstofstromen voor toekomstig waarde behoud. Daarom hebben we ‘Afval en industriële Symbiose’ opgenomen binnen ons speerpunten programma rondom duurzaamheid.

Hierin volgen we het 4R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle) principe vergelijkbaar bij het speerpunt duurzaam verpakken. Deze aanpak passen wij toe binnen 2 focusgebieden:

  1. Afvalstromen uit productie
  2. Kantoor- en kantine afval
Icoon afvalverwerking & waardecreatie

Ambitie en doelstelling

Een inventarisatie heeft laten zien dat wij omgerekend in 2020 bijna 3kg afval produceren per geproduceerd product. Dit kan en moet dan ook anders!
Daarom hebben wij ons een ambitieus doel gesteld. Onze impact op afval voor 2025 halveren t.o.v. 2018. Dit betekent een helder doel, namelijk maximaal 1,5 kilo afval per geproduceerd product in 2025.

Onder leiding van onze KAM Coördinator René Govers hebben we in 2019 daarom verder ingezet op zoveel mogelijk scheiding van afvalstromen:

"Door het creëren van zoveel mogelijk monostromen en dus verdere scheiding van afvalstromen kunnen we deze omzetten naar grondstofstromen voor hergebruik of hoogwaardigere recycling"

René Govers

Uitstaande acties en resultaten

  • PP Recycling; het beter scheiden van al ons inkomende en post-productie (plastic) verpakkingsmaterialen heeft al geleid tot een samenwerking met PP Recycling.
  • Samenwerking met je buren; Isobouw (producent van EPS producten) nemen al onze restanten van EPS verpakkingsmaterialen terug. Daarmee belanden ze niet bij het restafval en creëren we weer een grondstof in plaats van een afvalstroom.
  • Daarnaast zijn we opzoek naar nieuwe samenwerkingen zoals met Excess Material Exchange (EME); een platform c.q. marktplaats waarop vraag en aanbod op gebied van afvalstromen worden gemaakt en daarbij transformeren naar grondstof in plaats van afval.