Functionaliteiten

Welke functionaliteit is belangrijk voor u?


De utiliteitsbouw kent een enorme verscheidenheid aan projecten, die allemaal hun specifieke eisen aan deur/kozijn-combinaties en hang- en sluitwerk stellen. Functioneel, esthetisch en zeker ook wat betreft wet- en regelgeving en certificering. Berkvens is uw vraagbaak en adviseur. Uw montagespecialist. En bovenal uw betrokken partner die met innovatieve concepten en diensten bijdraagt aan optimale beheersing van voorbereiding en uitvoering, logistiek en administratie.

GND logo

Brandwerend

Berkvens levert brandwerende deuren met GND-Zekerheidsklasse. Het ovale GND-label op de zijkant van de deur laat zien aan welke brandveiligheidseisen de deur volgens de bevindingen van de onafhankelijke instantie SKH voldoet. Meer weten over onze brandwerende oplossingen met ondersteunende serviceconcepten? Lees dan snel verder.

Lees meer >

Brandwerend

Geluidwerend

Berkvens levert geluidwerende deuren met GND-Zekerheidsklasse. Geluidsisolatie is van essentieel belang voor de gezondheid en het welzijn van de mensen in hun woon- en werkomgeving. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de geluidsisolatie voor woningen. Voor niet-woongebouwen zijn er geen geluidwerende eisen gesteld. Gespecialiseerde bureaus kunnen hierover adviseren.

Lees meer over Rw en Rw,p >
Lees meer over installatiegeluid >
Lees meer over open trap situatie >

Geluidwerend icoon

Rookwerend

Berkvens levert rookwerende deuren met GND-Zekerheidsklasse. Verstikken door rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Rookwerendheid van binnen- en buitendeuren is dus cruciaal voor de veiligheid. Aan welke eisen moet een deur voldoen en hoe weet u of een deur rookwerend is?

Lees meer >

Rookwerend icoon